11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 03 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ހިލާލުމަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ދެކޮޅު ހަދަންޖެހޭ: އަމީން އިބްރާހިމް

  • ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމެއްގައި ޕާޓީއެއްގެ ބޭނުމަކީ ގައުމީ މަސްލަހަތާ ދެކޮޅު ކަންކަން ހުއްޓުވުންކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މަސައްކަތްކުރަނީ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 08:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ -- ގޫގުލް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ހިލާލުމަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކަށް ފުރުސަތުދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކަރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވަ އަމީން އިބްރާހިމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ހިލާފަށް، އަދި ކޯޓުތަކުގެ ހިޔަނީގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ހިލާލުމަށް ހިންގާ ޖަރީމާއަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

އޭގެއިތުރުން ކުރައްވާފައިވާ އިތުރު ޓުވީޓެއްގައި އަމީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމެއްގައި ޕާޓީއެއްގެ ބޭނުމަކީ ގައުމީ މަސްލަހަތާ ދެކޮޅު ކަންކަން ހުއްޓުވުން ކަމަށާއި، އެ ގާބިލުކަން ނެތް ނަމަ ކުޑަމިނުން އެކަން ކުށްވެރި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވާނެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައިވާގޮތުން އޭޕްރީލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުޅި އައު އިންތިހާބެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަމުންނެވެ. 

އިންތިހާބު ދެ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއެކު، އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއިމެދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހިޔާލެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް