15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ފުލުހުންގެ އެލަވެންސް

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒިފުންނަށް ވެސް އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ:އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

 • ފުލުހުންގެ އެލަވެންސްތައް ބޮޑުކުރުމުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވި
 • ސިވިސް ސާރވިސްގެ މުވައްޒިފުންގެ ތެރެއިން 10000 ރުފިޔާ ނުލިބޭ މުވައްޒިފުންނަށް އެލަވެންސް ދިނުމަށް ގޮވާލެއްވި
 • ފުލުހުންނަށް ލިވިންގ އެލަވެންސް ދިނުމަށްވެސް ނިންމާފައިވޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 08:16 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
 6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
 7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިންގ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފުލުހުންނަށްދޭ އެލަވެންސްތައް ބޮޑުކުރިއިރު، ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒިފުނަށްވެސް އެލަވެންތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. 

ރިޔާޒް އެގޮތަށް ގޮވާލެއްވީ، ފުލުހުންނަށް ދޭ އެލަވެންސްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ފުލުހުންނަށް ލިވިންގ އެލަވެންސް ދިނުމަށް ނިންމި ނިންމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގަ އެވެ. 

ރިޔާޒްގެ ޓްވީޓުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ފުލުހުންގެ އެލަވަންސްތައް އިތުރުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށެވެ. އެއާއެކު ދިހަ ހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން މުސާރަ ލިބޭ ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒިފުންނަށްވެސް އެލަވެންސްތައް ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

ފުލުހުންގެ ބައެއް އިސް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ވެލްފެއާގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ފުލުހުންނަށް ލިބޭ އެލަވަންސްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެލަވަންސްތައް ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ ފީލްޑަށް ނުވަތަ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް ލިބޭ އެލަވަންސްތަކެވެ. މީގެއިތުރުން ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ފަންނީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފުލުހުންގެ އެލަވަންސްތަކާއި ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ އެލަވަންސްތަކަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވެ އެވެ. އޭގެއިތުރުން ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ލިވިންގ އެލަވެންސް ދިނުމަށްވެސް ނިންމާފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފުލުހުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިމިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް