23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

ފުލުހުންގެ އެލަވެންސް

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒިފުންނަށް ވެސް އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ:އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

 • ފުލުހުންގެ އެލަވެންސްތައް ބޮޑުކުރުމުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވި
 • ސިވިސް ސާރވިސްގެ މުވައްޒިފުންގެ ތެރެއިން 10000 ރުފިޔާ ނުލިބޭ މުވައްޒިފުންނަށް އެލަވެންސް ދިނުމަށް ގޮވާލެއްވި
 • ފުލުހުންނަށް ލިވިންގ އެލަވެންސް ދިނުމަށްވެސް ނިންމާފައިވޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 08:16 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
 2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
 3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
 4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
 5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
 6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
 7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
 8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިންގ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފުލުހުންނަށްދޭ އެލަވެންސްތައް ބޮޑުކުރިއިރު، ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒިފުނަށްވެސް އެލަވެންތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. 

ރިޔާޒް އެގޮތަށް ގޮވާލެއްވީ، ފުލުހުންނަށް ދޭ އެލަވެންސްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ފުލުހުންނަށް ލިވިންގ އެލަވެންސް ދިނުމަށް ނިންމި ނިންމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގަ އެވެ. 

ރިޔާޒްގެ ޓްވީޓުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ފުލުހުންގެ އެލަވަންސްތައް އިތުރުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔާކަމަށެވެ. އެއާއެކު ދިހަ ހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން މުސާރަ ލިބޭ ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒިފުންނަށްވެސް އެލަވެންސްތައް ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

ފުލުހުންގެ ބައެއް އިސް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ވެލްފެއާގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ފުލުހުންނަށް ލިބޭ އެލަވަންސްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެލަވަންސްތައް ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ ފީލްޑަށް ނުވަތަ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް ލިބޭ އެލަވަންސްތަކެވެ. މީގެއިތުރުން ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ފަންނީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފުލުހުންގެ އެލަވަންސްތަކާއި ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންގެ އެލަވަންސްތަކަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވެ އެވެ. އޭގެއިތުރުން ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ލިވިންގ އެލަވެންސް ދިނުމަށްވެސް ނިންމާފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. 

ފުލުހުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިމިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް