17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމު

ޗެލްސީގެ ކޯޗަކަށް ސައްރީ ގެންނަނީ

  • އޭނާ ޗެލްސީއާއެކު ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 26 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 21:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


މައުރީޒިއޯ ސައްރީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ނަޕޯލީގެ ކުރީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސައްރީ ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

މީޑީއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަހަރަކު ފަސް މިލިއަން ޕައުންޑް ލިބޭ ގޮތަށް ޗެލްސީއާއެކު ސައްރީ ވަރަށް އަވަހަށް ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރާނެއެވެ. އޭނާ ޗެލްސީއާއެކު ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައެވެ. ނަޕޯލީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ސައްރީ ވަކިކުރި ނަމަވެސް ސައްރީގެ ރިލީސް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި އަށް މިލިއަން ޕައުންޑް ޗެލްސީއިން ދައްކަން ޖެހެއެވެ. ނަޕޯލީގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ސައްރީގެ ބަދަލުގައި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޯޓީ ވަނީ އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި އަދިވެސް ހުރީ އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ޗެލްސީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ސީޒަނާއި ޗެލްސީއިން ކުރިމަތިލި ނަމަވެސް އެ ޓީމު މި ނިމުނު ސީޒަން ނިންމާލީ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި އޮވެގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ތަށި އުފުލާލާފައެވެ.

އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ސައްރީ ވަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ނުވަ ޓީމަކަށް އިރުޝާދު ދީފައެވެ. މި ސީޒަން ނަޕޯލީއިން ނިންމާލީ ތާވަލުގެ ދެވަނަ މަގާމުގައި އޮވެގެންވާއިރު އެ ޓީމުން ވަނީ މި ސީޒަނުގައި 91 ޕޮއިންޓް 38 މެޗުން އެއްކޮށްފައެވެ. މިއީ އެކްލަބްގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ގިނައިން އެއްކުރި ޕޮއިންޓްގެ އަދަދަށްވާއިރު ނަޕޯލީ ވެގެންދިޔައީ 90 ޕޮއިންޓަށްވުރެ ގިނައިން ހޯދުމަށްފަހު ސެރީއޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނުލިބުނު ފުރަތަމަ ޓީމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ސައްރީގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ އެއް ޓީމަކަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިން ފަހަރެވެ.

ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ސައްރީ ގެނައުމަށް އެ ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު ރަޝިއާގެ ޒެނިތު ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގުން ވެސް އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސައްރީ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލު ވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކަށް ވެގެންދާނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އެ ޓީމު ކޮލިފައި ކޮށްދިނުމެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޓީމުގައި މަޑުކުރުވުމަކީ ވެސް ސައްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެގޮތުން އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ހޯދުމަށް އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަދި އޭސީ މިލާނުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އެޑެން ހަޒާޑް އަދި ކީޕަރު ތީބައު ކޯޓުވާ ހޯދުމަށް ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑްއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސައްރީއަކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ހޮވި އިޓާލިއަން ސެރީއޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް