19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ސީރިއާ ހަނގުރާމަ

ސީރިއާއަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ ވާހަކަތައް މިމަހު 23 ގައި ފަށަން އެއްބަސް ވެވިއްޖެ

  • މިވާހަކަތައް މެދުކެނޑޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: ރަޝިޔާ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 03:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ސީރިޔާގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓިފައި: ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ސުންނާފަތި ވެފައި -- އޭއެފްޕީ

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގާ ސުންނާފަތިވަމުންދާ ސީރިޔާ ސަރުކާރާ އެޤައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަށާނެ ތާރީޚަކާމެދު އެއްބަސްވެވިއްޖެއެވެ.

 

ރަޝިޔާއިން ޔަޤީންކަން ދިންގޮތުގައި އެވާހަކަތައް މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ކަޒަކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އަޝްޓާނާގައި ފަށާނެއެވެ.

 

މިއެއްބަސްވުމަކީ ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީ މެދުވެރިވެގެން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެކެވެ.

 

ރަޝިޔާގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީން އޭއެފްޕީއަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުން ވަނީ ތާވަލް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ދިޔަކަމުގައި ވިއަސް މި ބައްދަލުވުން ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ ނިޝާނެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

 

މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުންނާއި ދައްކާނެ ވާހަކަތައް ކަނޑައެޅުން ކަމަށްވެސް ރަޝިޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް