24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ސީރިއާ ހަނގުރާމަ

ސީރިއާއަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ ވާހަކަތައް މިމަހު 23 ގައި ފަށަން އެއްބަސް ވެވިއްޖެ

  • މިވާހަކަތައް މެދުކެނޑޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: ރަޝިޔާ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 03:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟


ސީރިޔާގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓިފައި: ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ސުންނާފަތި ވެފައި -- އޭއެފްޕީ

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގާ ސުންނާފަތިވަމުންދާ ސީރިޔާ ސަރުކާރާ އެޤައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަށާނެ ތާރީޚަކާމެދު އެއްބަސްވެވިއްޖެއެވެ.

 

ރަޝިޔާއިން ޔަޤީންކަން ދިންގޮތުގައި އެވާހަކަތައް މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ކަޒަކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އަޝްޓާނާގައި ފަށާނެއެވެ.

 

މިއެއްބަސްވުމަކީ ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީ މެދުވެރިވެގެން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެކެވެ.

 

ރަޝިޔާގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީން އޭއެފްޕީއަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުން ވަނީ ތާވަލް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ދިޔަކަމުގައި ވިއަސް މި ބައްދަލުވުން ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ ނިޝާނެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

 

މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުންނާއި ދައްކާނެ ވާހަކަތައް ކަނޑައެޅުން ކަމަށްވެސް ރަޝިޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް