18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ސީރިއާ ހަނގުރާމަ

ސީރިއާއަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ ވާހަކަތައް މިމަހު 23 ގައި ފަށަން އެއްބަސް ވެވިއްޖެ

  • މިވާހަކަތައް މެދުކެނޑޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: ރަޝިޔާ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 03:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


ސީރިޔާގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓިފައި: ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ސުންނާފަތި ވެފައި -- އޭއެފްޕީ

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގާ ސުންނާފަތިވަމުންދާ ސީރިޔާ ސަރުކާރާ އެޤައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަށާނެ ތާރީޚަކާމެދު އެއްބަސްވެވިއްޖެއެވެ.

 

ރަޝިޔާއިން ޔަޤީންކަން ދިންގޮތުގައި އެވާހަކަތައް މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ކަޒަކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އަޝްޓާނާގައި ފަށާނެއެވެ.

 

މިއެއްބަސްވުމަކީ ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީ މެދުވެރިވެގެން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެކެވެ.

 

ރަޝިޔާގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީން އޭއެފްޕީއަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުން ވަނީ ތާވަލް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ދިޔަކަމުގައި ވިއަސް މި ބައްދަލުވުން ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ ނިޝާނެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

 

މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުންނާއި ދައްކާނެ ވާހަކަތައް ކަނޑައެޅުން ކަމަށްވެސް ރަޝިޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް