18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރޮނާލްޑީނިއޯގެ ކައިވެނި

ރޮނާލްޑީނިއޯ އެއްފަހަރާ ދެ މީހުންނާއި އިންނަނީ

  • މި ދެ މީހުންނާއި ރޮނާލްޑީނިއޯ ކައިވެނިކުރާނީ އޮގަސްޓް މަހުގައި އޮންނަ ހަފްލާއެއްގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 25 މެއި 2018 | ހުކުރު 12:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ރޮނާލްޑީނިއޯ އަދި އޭނާ އިންނަން އުޅޭ ދެ މީހުން -- ޓްވިޓަރ

ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ރޮނާލްޑީނިއޯ އެކުއެކީގައި ދެ މީހުންނާއި އިންނަން ނިންމައިފިއެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރޮނާލްޑީއޯ އިންނާނީ ޕްރިސީލިއާ ކޮއޭލޯ އަދި ބީޓްރިޒް ސޫޒާއާއެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުން މި ދެމީހުން މިހާރު ވެސް ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑެޖެނީރޯގައި ހުންނަ ރޮނާލްޑީނިއޯގެ މެންޝަނުގައެވެ. މި ދެ މީހުންނާއި ރޮނާލްޑީނިއޯ ކައިވެނިކުރާނީ އޮގަސްޓް މަހުގައި އޮންނަ ހަފްލާއެއްގައެވެ.

ރޮނާލްޑީނިއޯ ޕްރިސީލިއާ ކޮއޭލޯއާ ރައްޓެހިވީ 2013 ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވާއިރު އޭނާ ބީޓްރިޒް ސޫޒާއާ ރައްޓެހިވީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މިދެމީހުންނަށްވެސް ރޮނާލްޑީނިއޯ ކޮންމެ މަހަކު 1500 ޕައުންޑްގެ އެލަވަންސެއް ދެއެވެ. ރޮނާލްޑީނިއޯ އޭނާގެ ދެ ބައިވެރިންނަށް ވެސް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އެކައްޗެއް ދޭއިރު އެންމެފަހުން ވެސް އޭނާ އެ ދެމީހުންނަށް ހަދިޔާކުރީ އެއް ވައްތަރެއްގެ ސެންޓު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރޮނާލްޑީނިއޯގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް އޭނާގެ ދައްތަ ހާޒިރު ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އޭނާގެ ދައްތައަކީ އޭނާ އުޅޭގޮތާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލި ރޮނާލްޑީނިއޯ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ދެން ފެންނާނީ ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް