19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޓައިގަރ އާއި ދިޝާ

ޓައިގާ އާއި ދިޝާ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ އައިސްފި

  • އެދެމީހުން އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މިއަހަރު އައު އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 25 މެއި 2018 | ހުކުރު 02:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ޓައިގާ އާއި ދިޝާ -- ގޫގުލް

 ބޮލީވުޑްގެ އަރަމުން އަންނަ ތަރި ޓައިގަރ ޝްރޮފް އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ދިޝާ ޕަޓާނީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

އެދެމީހުން އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އައު އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ. ޓައިގާ އާއި ދިޝާ ޗުއްޓީ އެފަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ކޮންރެޑް މޯލްޑިވެސްގައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ފަހަރު ޓައިގާ އާއި ޑިޝާ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން އަންނަނީ ފޯ ސީޒަން ލަނޑާގިރާވަރު ރިސޯޓްގައެވެ.

ޓައިގާއާއި ދިޝާ ޕަޓާނީ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މާޗްމަހުގެ 30 ގައި އެޅުވި ހިންދީ ފިލްމު ބާގީ2 ގެ ކާމިޔާބަށް ފަހުގައެވެ. އެ ފިލްމަކީ އެދެމީހުން އެކީގައި ފެނުނު ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. އެފިލްމު ވަނީ 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް