16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ޓައިގަރ އާއި ދިޝާ

ޓައިގާ އާއި ދިޝާ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ އައިސްފި

  • އެދެމީހުން އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މިއަހަރު އައު އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 25 މެއި 2018 | ހުކުރު 02:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ޓައިގާ އާއި ދިޝާ -- ގޫގުލް

 ބޮލީވުޑްގެ އަރަމުން އަންނަ ތަރި ޓައިގަރ ޝްރޮފް އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ދިޝާ ޕަޓާނީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

އެދެމީހުން އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އައު އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ. ޓައިގާ އާއި ދިޝާ ޗުއްޓީ އެފަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ކޮންރެޑް މޯލްޑިވެސްގައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ފަހަރު ޓައިގާ އާއި ޑިޝާ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން އަންނަނީ ފޯ ސީޒަން ލަނޑާގިރާވަރު ރިސޯޓްގައެވެ.

ޓައިގާއާއި ދިޝާ ޕަޓާނީ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މާޗްމަހުގެ 30 ގައި އެޅުވި ހިންދީ ފިލްމު ބާގީ2 ގެ ކާމިޔާބަށް ފަހުގައެވެ. އެ ފިލްމަކީ އެދެމީހުން އެކީގައި ފެނުނު ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. އެފިލްމު ވަނީ 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް