19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ލޯކަލް މާރުކޭޓު

ރޯދަ މަހު އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑީ ކަރާ އަދި ދަނޑިއަލުވި އަށް!

  • މީހުން ވަރަށް ކަރާ ގަނޭ
  • ލުނބޯގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 19:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ދަނޑިއަލުވި -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ރޯދަ މަހު މީހުންގެ ޑިމާންޑް އެންމެ ބޮޑީ ކަރާ އަދި ދަނޑިއަލުވިއަށެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ މީހުން ވަރަށް ގިނައިން ކަރާ އަދި ދަނޑިއަލުވި ގަންނަ ކަމަށެވެ.

"މި ރޯދަ މަހު އެންމެ ގިނައިން ވިކެނީ ކަރާ އާއި ދަނޑިއަލުވި. އެއީ މީހުން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކީ މިފަހަރު" ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހަކު ބުންޏެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މިފަހަރު ވިޔަފާރި އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިޔަފާރިވެރިން ބުންޏެވެ.

"ކުރީ އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރު ވަރަށް ދަށްކޮށް ވިޔަފާރި ދަނީ" ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހަކު ބުންޏެވެ.

ބާވަތް

އަގު

ކަރާ

20ރ އަށް ކިލޯ

ލެޓިއުސް

180ރ އަށް ކިލޯ

ފަޅޯ

30ރ އަށް ކިލޯ

އަނބު

60ރ އަށް ކިލޯ

އަންނާރު

80ރ އަށް ކިލޯ

މިރުސް

400ރ އަށް ކިލޯ

ދޮންކެޔޮ

5ރ އަށް ވަކެއް

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ލުނބޯ ލިބުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ލުނބޯގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް