13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ނޭމާގެ އަނިޔާ

އުއްމީދުކުރި ވަރަށްވުރެ އަވަހަށް ނޭމާ ފިޓުވާނެ

  • މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުން އޭނާ އެއްވެސް މެޗެއްގައި ކުޅެފައެއް ނުވޭ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 24 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 19:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ނޭމާ ބްރެޒިލްގެ ޖާޒީގައި -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އުއްމީދުކުރި ވަރަށްވުރެ އަވަހަށް ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ފިޓްވާނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުން ބުނެފިއެވެ. 

ނޭމާއަށް އަނިޔާވީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފްރެންޗް ލީގުގައި މާސޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައެވެ. މި މެޗުގައި އަނިޔާވެގެން އޭނާ އަށިގަނޑުގައި ބޭލި ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީއިން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. މި މެޗުގައި އޭނާގެ ކުޑަހުޅާއި ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާއި ދުރަށް ދާން ޖެހުނެވެ. މި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާއަށް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅެވޭނެކަން ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރުވެފައެވެ. 

ބްރެޒިލްގެ ފިޓްނެސް ކޯޗު ފަބިއޯ މަސެރިއަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ ނޭމާގެ ރިކަވަރީގެ ކަންކަން ދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އަދިވެސް ބޭނުންވަނީ އިތުރަށް އޭނާގެ ރިކަވަރީގެ ކަންކަން އަވަސްކުރަން ކަމަށެވެ. ނޭމާއަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެތުލީޓެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަންނަނީ އުއްމީދުކުރި ވަރަށްވުރެ މާ އަވަހަށް ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށް ފަބިއޯ ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަނިޔާއަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަމިއްލަ ގައުމުގައި ނޭމާ ސާޖަރީއެއް ފުރިހަމަކުރިއިރު އޭނާ ވަނީ ސީޒަން ނިމުމުގެ ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ވެސް ނުކުމެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެއްވެސް މެޗެއްގައި ކުޅެވިފައިނުވާއިރު އޭނާ ވަނީ މި ނިމުނު ސީޒަނުގައި ފްރާންސްގައި ކުޅުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ހޯދާފައެވެ. 

 

ވޯލްޑް ކަޕް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އޮސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ބްރެޒިލް އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗުތަކެއް ވެސް ކުޅެނޭއެވެ. މި އެކުވަރިކަމުގެ މެޗުތަކުގައި ނޭމާ ފެންނާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭއިރު ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ނެގި ސްކޮޑުން ނޭމާއަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. 

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ހިމެނިފައިވަނީ ސްވިޓްޒަލޭންޑާއި ކޮސްޓަރިކާ އަދި ސާބިއާ އާއެކު ގްރޫޕް އީ ގައެވެ. ގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖޫން 17 ވަނަ ދުވަހު ސްވިޓްޒަލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ދެވަނަ މެޗުގައި ބްރެޒިލް ނުކުންނާނީ ޖޫން 22 ވަނަ ދުވަހު ކޮސްޓަރިކާއާ ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު މެޗުގައި ބްރެޒިލް ނުކުންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ސާބިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވެސް ފެވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ބްރެޒިލް ދާއިރު އެ ޓީމުގައި ނޭމާ ހުރުން ވެގެންދާނީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުކަމަކަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް