11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ 2

ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ 2 ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރތައް ރިލީޒްކޮށްފި

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހު
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 24 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 17:37 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ 2 -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ 2 ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރތައް ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

މި މޯޝަން ޕޯސްޓަރުތަކުން ފެންނަނީ ޓައިގަރ ޝްރޮފްއާ އަނައްނިއްޔާ ޕާންޑޭ އަދި ތާރާ ސުތަރިއާ ވަރަށް "ކޫލް" ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތަނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓައިގަރ ޝްރޮފްގެ ޑާންސް މޫވްތަކެއް ވެސް މޯޝަން ޕޯސްޓަރުން ފެނިގެންދެއެވެ.

މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތިން ލީޑް ތަރިން ވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް ދަނީ މަސޫރީގައި ފިލްމް ޝޫޓް ކުރަމުންނެވެ.

މަސޫރީގައި ޝޫޓިންގް ނިންމާލުމަށްފަހު ދެން ފިލްމްގެ ޝޫޓިންގް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިއްލީ، ޕޫނޭ އަދި މުމްބާއީގައެވެ.

ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔަރގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުގައި އެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ އާލިއާ ބަޓްއާ ސިދާތް މަލޯތުރާގެ އިތުރުން ވަރުން ދަވަންއެވެ. އަދި އެ ތަރިންނާއި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޮހަރް ވަނީ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން އޮފީހުގައި ޗޮކްލެޓް ކޭކެއް ފަޅައި ފިލްމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ދަރްމާ ޕްރަޑްކަޝަނުން ވަނީ އެ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ފިލްމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމަށް ފެޅި ކޭކުގެ ފޮޓޯއަކާއި ތަރިންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުގެ ފޮޓޯއެއް ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔަރ" އަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ރޮމެންޓިކް ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ.

"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔަރ" ފިލްމް ވަނީ އިންޑިއާގެ 1400 އަށް ވުރެ ގިނަ އަވަށުގައި އަޅުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް