14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އާސެނަލް

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލް ގުނާލެވޭނެ: އެމެރީ

  • ކްލަބްގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުމާއި އޭނާގެ ވިސްނުން ވަރަށް އެއްގޮތް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 24 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 16:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


އުނައި އެމެރީ - އާސެނަލްގެ އައު ކޯޗު -- އޭޕީ

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަލުން އަނބުރާ އާސެނަލް ހިމަނަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމައި އަލަށް ހަވާލުވި ސްޕެއިންގެ އުނައި އެމެރީ ބުނެފިއެވެ. 

އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި ހާވަލުވުމަށްފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އެމެރީ ބުނީ އޭނާ އާސެނަލްއާއެކު ވާސިލްވާން ބޭނުންވާ ހިސާބު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ކްލަބްގެ ހުރިހާ ފަރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ކްލަބް އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކްލަބާއެކު ކުރި ހުރިހާ މަޝްވަރާތަކުން ވެސް އެނގިގެންދިޔައީ ކްލަބްގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ވިސްނުމާއި އޭނާގެ ވިސްނުން ވަރަށް އެއްގޮތްކަން ކަމަށެވެ. 

އެމެރީ ބުނީ ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެސް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ބާއްވަން ކަމަށާއި ޓީމުގައި ތިބި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންނާއެކު ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި ވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން އާސެނަލްއަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށްވާނީ އަލުން އަނބުރާ ޕްރިމިއާ ލީގުގަައި އެންމެ މޮޅު ޓީމަށް އާސެނަލް ހަދައި އެ ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެހެން ބޮޑު ކްލަބްތަކުގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ބޮޑު ޗެލެންޖެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށެވެ. 

އެމެރީ އާސެނަލްގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ 22 އަހަރު ވެސް އެ ޓީމަށް އިރުޝާދުދިން އާސެން ވެންގާ އެމަގާމު ދޫކޮށްލަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ވެންގާއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އެމެރީ ބުނީ އޭނާ ކްލަބްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކޯޗުންނަށް ވެސް ވެންގާއަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުޓްބޯޅައިގައި އޭނާގެ ކިބައިން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ދަސްވި ކަމަށާއި ވެންގާއަށް ފަހު އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވާން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އޭނާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް ކަމަށް އެމެރީ ބުނެފައިވެއެވެ. 

1998 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އާސެނަލް ވާދަކުރަމުން އައި ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރާއި މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން އެ ޓީމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ޓީމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކުން ވެސް މި ދެ ސީޒަނުގައި ފުރުސަތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. 

އެމެރީ ވަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާ އަދި އަލްމޭރިއާ އާއި ވެލެންސިއާގެ އިތުރުން ރަޝިއާގެ ސްޕާޓަކް މޮސްކޯއަށް ވެސް އިރުޝާދުދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް