16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ނުރަސްމީ ގަޑި

މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން މަސް މާރުކޭޓްގައި

  • ހަލާލު ކޮންމެ މަސެއްކަތަކީ އަބުރުވެރި މަސައްްކަތެއް
  • މަސް މާރުކޭޓްގައި މަސައްކަތް ކުރީ ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 23 މެއި 2018 | ބުދަ 23:38 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  6. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  7. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި


ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އަލީ ހުސެއިން މަސްކަނޑަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން މަސް މާރުކޭޓްގައި މަސްކަޑާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ "ނުރަސްމީ ގަޑި" ޕްރޮގްރާމްގައި ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިއެވެ. ޕްރޮގްރާމްގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދިޔައިރު އަލީ ހުސެއިން މަސްކަޑަށް ހުރި ފޮޓޯތަކާއި ބައެއް ވީޑިއޯތައް ސޯސަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ދައުރުވެސް ވެފައެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަލީ ހުސެއިންނަން އަމާޒުވިއިރު، ތައުރޫފު ވެސް އޮހިގެން ދިޔަ އެވެ. ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އަލީ ހުސެއިންނާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް، ކުރެއްވުމަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްކަނޑަށް ޖެހިވަޑައިގަތުމުން ކުރެއްވުނު ތަޖުރިބާ ވެސް ތަފާތު ވާނެއެވެ.

އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަން ހަޑި މަސައްކަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ހަލާލު ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ވެސް އަބުރުވެރި މަސައްކަތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އަލީ ހުސެއިން މަސްކަނޑަނީ

"މިއީ ކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް، ރަށުތެރޭގައި މަސައްކަތެއް ނެތިގެން ކަމަށް ބުނެ އުޅޭ ޒުވާނުން ހަމަ ކުރަން ރަގަނޅު މަސައްކަތެއް، އަޅުގަނޑުމެނަނަން ފެނުނު ވެމްކޯއިން ވެސް ކުނި އުކާލަން ޒުވާނުންތަކަކަށް ފުރުސަތު ތަކެއް ދިނީމަ، ވަޒީފާއަކާއި އެކީ އެކަށީގެންވާ މުސާރައަކާއި އެކީ ދިނީމަ، ޒުވާނުން މަސައްކަތް ކުރަން ނުކުތް ތަން، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިތަނަން ވެސް (މަސް މާރުކޭޓަށް) އިތުރު އެރޭޖްމެންޓެއް ހަދައިގެން، އަދި އެ ފަރާތުގައި އަށިތަކެއް ހަދާއިގެން ޒުވާނުންނަން ހަމަ މަސްކަނޑަށް، މި ބޭފުޅުންނާއި (މިހާރު މަސްކަޑާ މީހުން) އެކީގައި ޓްރޭނިން ހަދާފަ، މަސްކަނޑަށް ތިބުމަކީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ، އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމެއް، ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް، ރީތި މަސައްކަތެއް އަނެއްކާ ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވައްޓަފާޅިއާއި، ގުޅުންހުރި ހަލާލު ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ" މަސްކެނޑުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަލީ ހުސެއިން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސް މާރުކޭޓްގައި އަލީ ހުސައިން މަސް ކެނޑުއްވީ ވަރަށް ފަރިތަކޮށެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އެއީ އޭނާ ރަށުގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މިހާރު ވެސް ރަށަށް ވަޑައިގެންފި ނަމަ، މަހަށް ވަޑައިގެން މަސް ކަނޑުއްވާ ކަމަށެވެ. 

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އަލީ ހުސެއިން މަސްކަނޑަނީ

"ބައެއް މީހުންނަން ނޭނގޭ އަޅުގަނޑުކަމެއް މަސްކަނޑަށް ހުރީ، މަހުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ކަނޑާފަ އަޅުގަނޑު އެއްޗަކޭ ބުނީމަ، ބަލާލަނީ، މޫނަން ބަލާލާފަ ބުނަނީ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއޭ އަސްލު ކާކުކަމެއް، ވަރަށް އާދައިގެ މަސް ކަނޑާ މީހެއް ކަމަށޭ ހީކުރީ މީހުން ބުނީ، ދެން އަޅުގަނޑުކަން އެނގުނީމަ ވަރަށް ހީލާފަ ވާހަކަ ދައްކާލަ ދިޔައީ" އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވިއެވެ.


"ނުރަސްމީ ގަޑި" ޕްރޮގްރާމަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލް ބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާ ކަންކަން ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޕްރޮގްރާމްގައި މެހުމާންގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ގޮތުން އާއިލާ މެމްބަރުން ދީފައިވާ އިންޓަރވިއުތަކުން އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދޭނެވެ. ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނުންނަށް މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރެއެވެ. އެކަން ވަނީ ޗެލެންޖަކަށެވެ. މީގެ ކުރީގެ ރޯދަ މަސްތަކުގައި ވެސް ތަފާތު އެކި ފަރާތްތަކުގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ވާހަކަތައް "ނުރަސްމީ ގަޑި" ޕްރޮގްރާމްގައި ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ. 

"ރަސްމީ ގަޑި" ޕްރޮގްރާމަކީ ބެލުންތެރި މަގްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ވޭތެވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މި ޕްރޮގްރާމް ގެނެސް ދީފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި އާންމުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލް އެކި ބޭފުޅުން ވަނީ ތަފަތު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މާރުކޭޓް ގޮޅިއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވަނީ ކަންމަތީ ފިހާރައެއްގެ ސޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް