20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018

އަނިޔާވެ ރޮމޭރޯއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލިއްޖެ

  • ރޮމޭރޯއަކީ އާޖެންޓީނާގެ އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 23 މެއި 2018 | ބުދަ 17:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ސާޖިއޯ ރޮމޭރޯ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ބަދަލު ކީޕަރު ސާޖިއޯ ރޮމޭރޯއަށް އަނިޔާވެ އޭނާއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރަކީ 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރެވެ. އޭނާގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާއި ގުޅިގެން ރަޝިއާގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕް އޭނާއަށް ގެއްލިފައިވާއިރު ކަކުލުގެ ސާޖަރީއެއް އޭނާ ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރޮމޭރޯގެ ބަދަލުގައި އެޓީމަށް ނަގާފައިވަނީ މެކްސިކޯގެ ޓިގަރެސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނަހުއެލް ގުޒްމަންއެވެ.

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށްދާ އާޖެންޓީނާގެ 23 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑްގައި ރޮމޭރޯ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިމެނުނެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން ކީޕަރުންގެ ގޮތުގައި ނެގީ ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ދެ މެޗު ކުޅެފައިވާ ޗެލްސީގެ ވިލީ ކަބެޔާރޯގެ އިތުރުން ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ މެޗެއް ވެސް ކުޅެފައިނުވާ ރިވަރ ޕްލޭޓްގެ ޒުވާން ކީޕަރު ފްރޭންކޯ އަރްމާނީއެވެ.

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ހިމެނިފައިވަނީ އައިސްލޭންޑާއި ކްރޮއޭޝިއާ އަދި ނައިޖީރިއާއެކު ގްރޫޕް ޑީ ގައެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖޫން މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އައިސްލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ ނުކުންނައިރު ދެވަނަ މެޗުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ޖޫން 26 ވަނަ ދުވަހު ނައިޖީރިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

ބްރެޒިލްގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ވަނީ ފައިނަލްގައި ކުޅެފައެވެ. އެފަހަރުގެ ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިވީ ޖަރުމަނު އަތުންނެވެ. އެ މެޗުގައި ރޮމޭރޯ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު އާޖެންޓީނާއަށް ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ލިބުނީ ސެމީގައި ނެދަލޭންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮމޭރޯ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާއެކުއެވެ. އެ މެޗުގެ ޕެނަލްޓީ ޝޫޓުގައި ރޮމޭރޯ ޕެނަލްޓީ ވެސް ސޭވްކުރިއިރު އެ މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް ހޮވުނީ ރޮމޭރޯއެވެ.

ރޮމޭރޯ ވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމަށް 94 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ. މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އޭނާ ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ 10 މެޗެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް