18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެޕް، "ފައިސާ މޮބައިލު"ން ޒަކާތް ދައްކާލެވޭ

  • ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ
  • ދެ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކޮށްގެން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދެއްކޭނެ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 23 މެއި 2018 | ބުދަ 11:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނެރެފައިވާ -- މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަރަށް ފަހުން ނެރުނު 'ފައިސާ މޯބައިލް' އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދީފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ބޭންކުން ބުނީ، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޖޫން މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެކަމަށެވެ. އެޕް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާ، އަމިއްލަ މީހާގެ އިތުރުން އެހެން މީހެއްގެ ޒަކާތު ފައިސާވެސް ދައްކާލެވިދާނެކަމަށެވެ.

އެ އެޕްލިކޭޝަން އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، އާންމުންނާ ގުޅޭ ގޮތަށް، މުޅިން އާ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ނެރެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އޮންލައިން ބޭންކިން 'ފައިސާ ނެޓް' ބޭނުން ކޮށްގެންވެސް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފައިވާކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ކައުންޓަރުތަކުގައި ޕީއޯއެސް މެޝިންތައް ބަހައްޓާ، އެ ބޭންކުގެ ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް