23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 04 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެޕް، "ފައިސާ މޮބައިލު"ން ޒަކާތް ދައްކާލެވޭ

  • ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ
  • ދެ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކޮށްގެން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދެއްކޭނެ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 23 މެއި 2018 | ބުދަ 11:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނެރެފައިވާ -- މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަރަށް ފަހުން ނެރުނު 'ފައިސާ މޯބައިލް' އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދީފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ބޭންކުން ބުނީ، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޖޫން މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެކަމަށެވެ. އެޕް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާ، އަމިއްލަ މީހާގެ އިތުރުން އެހެން މީހެއްގެ ޒަކާތު ފައިސާވެސް ދައްކާލެވިދާނެކަމަށެވެ.

އެ އެޕްލިކޭޝަން އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، އާންމުންނާ ގުޅޭ ގޮތަށް، މުޅިން އާ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ނެރެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އޮންލައިން ބޭންކިން 'ފައިސާ ނެޓް' ބޭނުން ކޮށްގެންވެސް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފައިވާކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ކައުންޓަރުތަކުގައި ޕީއޯއެސް މެޝިންތައް ބަހައްޓާ، އެ ބޭންކުގެ ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް