22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޕެންޝަން ފައިސާ

ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު މަހު ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި 146 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިިބިފައިވޭ

  • އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ލިބުނީ އޭޕްރީލްގައި
  • މިއީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 22 މެއި 2018 | އަންގާރަ 23:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  6. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. އަނދުން ހުސެއިންގެ ހަރަދުގައި ފަސް ކުއްޖަކަށް ބެންގަލޫރް ގައި ކިޔަވައި ދޭނީ


ޕެންޝަން އޮފީސް -- ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މި އަހަރުގެ ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު މަހު ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި 146 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހުގައި ޕެޝަންގެ ގޮތުގައި 146 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު އެންމެ ގިނައިން ޕެންޝަން ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހު އެވެ. އެމަހު ވަނީ 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހާ އަޅާ ބަލާ އިރު މިއަހަރުގެ ހަތަރު މަހު ޕެންޝަން ފައިސާ ވަނީ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހު ޕެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 143 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ޕެންޝަން ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބަލާ އިރު އަންހެނުން ހިއްސާ ވަނީ 49.8 ޕަސެންޓެވެ. އަދި 50.2 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ވަނީ ފިރިހެނުންނަށެވެ.

ޕެންޝަން ދޭ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އެއް ލައްކަ ތިރީސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބި އިރު ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ފަންޑް 30 ޕަސެންޓް އިތުރު ވެގެންދާނެ ކަމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން ލަފާ ކުރެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް