20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

މީރާގެ ތަފާސް ހިސާބު

ނިމިދިޔަ އަހަރު ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 1.23 ބިލިއަން ރުފިޔާ

 • 2016 ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 55.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފަ
 • މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ 42.3 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރަނީ ޖީއެސްޓީ
 • 2016 ވަނަ އަހަރު އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 537 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ލިބިފަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 19:47 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


މީރާ އޮފީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މި ނިމުނު 2016 ވަނަ އަހަރު މީރާ އަށް ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 1.23 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލިބިއްޖެ އެވެ.

 

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާ އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިއަލަށް މީރާ އަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އަށް ވުރެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިއަލަށް މިރާ އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސްގެ އާމްދަނީ އެންމެ ގިނައިން ލިބިފައިވަނީ މުދަލާ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް އާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސްގެ އިތުރުން ލީސް އެކްސްޓެކްޝަން ފީންނެވެ.

 

މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ 42.3 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް އިންނެވެ. އަދި ޓުއަރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓުން 23.9 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާ އިރު 9.6 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ނަގާ ޓެކްސް އަށެވެ.

 

މީރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 2016 ވަނަ އަހަރު އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 537 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު އުޅެނީ 496 މިލިއަން ޑޮލަރުގަ އެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާ އިރު 2015 ވަނަ އަހަރުގައި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އިން ލިބޭ އާމްދަނީ ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރު 512 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާއިރު 2016 މިއަދަދު ވަނީ 491 އަށް ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރުގައި ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ހަ ލައްކާގައި ހުރި އިރު 2016 ވަނަ އަހަރު ވަނީ މިއަދަދު އެއް ލައްކައަށް ވެއްޓިފައެވެ.

 

މިދިއަ އަހަރު ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 55.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]ajje.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޓެކްސްގެ

1 އަހަރު ކުރި

ތިޔަކަށްނުކިޔޭނެ އާމްދަނީއެކޭ

0
0