21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް

މުޅި މާރުކޭޓު ކަރާއިން ފުރިފައި!

  • ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ވަނީ 20ރ އަށް ދަށަށް ގޮސްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 22 މެއި 2018 | އަންގާރަ 15:56 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  7. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ކަރާތަކެއް -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރޯދަ މަސް ފެށުނުއިރު ކަރާގެ އަގު ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅުނީ 35 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން މާރުކޭޓުގައި ކަރާ ތިޔާގިވެ، ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ވަނީ 20 ރުފިޔާއަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. މުޅި މާރުކޭޓަށް ބަލައިލިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މާރުކޭޓު އޮތީ ކަރާ އިން ފުރިފައެވެ.

މާރުކޭޓު ގޮޅީގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ މާރުކޭޓުގައި ކަރާ ގިނަވުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަހަރު ކަރާ ވިއްކަން އުނދަގޫވާ ކަމަށާއި ކަރާގެ އަގު ހެޔޮވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުން މާރުކޭޓަށް ކަރާ ގިނައިން ގެނުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

މާރުކޭޓުގައި އަނބު ކިލޯއެއް 65ރ އަށް ވިއްކަން ހުރިއިރު ކިއުކަންބާ ކިލޯއެއް އުޅެނީ 45ރ އަށެވެ. އަދި ބަށި ކިލޯއެއް 50ރ އަށް ލިބެން ހުރިއިރު ކެރެޓް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 20ރ އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕެޝަންފުރުޓް ކިލޯއެއް 60ރ އަށް ވިއްކަން ހުރިއިރު ފަޅޯ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 30ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް