20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ފަތުރުވެރިކަން

މިދިޔަ މަހު ފަތުރުވެރިކަމަށް 12 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް ލިބުނު!

  • 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެއަށް 119,713 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިޥޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 22 މެއި 2018 | އަންގާރަ 15:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


އދ. ތުނޑުފުށި ރިސޯޓް -- ފޭސްބުކް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަސް ނިމުނުއިރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 12.7 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާއި އެ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓުއަރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެއަށް 119,713 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށް އޭޕްރިލް މަހު ޒިޔާރަތްކުރި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 539,816 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 55.9 އިންސައްތަ ހިއްސާއާއެކު ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކުންނެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ 35.7 އިންސައްތަ ހިއްސާއާއެކު އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުންނެވެ.

ވަކި ވަކި މާރކެޓްތަކަށް ބަލާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ 10 މާރކެޓަކީ ޗައިނާ، އިޓަލީވިލާތް، އިނގިރޭސިވިލާތް، ޖަރުމަންވިލާތް، ރަޝިއާ، ފަރަންސޭސިވިލާތް، އިންޑިއާ، ސްވިޒަރލޭންޑްގެ އިތުރުން ޔޫއެސްއޭ އަދި ޖަޕާނެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ބޭއްތިބުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 42,478 އެނދުގެ ތެރެއިން އެވްރެޖްކޮށް 41,076 އެނދު އޮޕަރޭޓް ކުރެވިފައިވާއިރު އެ މުއްދަތުގައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ހޭދަކޮށްފައިވާ ރޭގެ އަދަދު ވަނީ 14.6 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކާކުގެޖީބައްތޯ ކުރިއެރުންއައީ؟

4 މަސް ކުރިން

ކާކުގެޖީބައްތޯ ކުރިއެރުންއައީ؟

0
0