19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

އަފްޣާނިސްތާން

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

  • ޔޫއޭއީގެ އެމްބެސެޑަރު ވެސް ވަނީ އަވަހާރަވެފަ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 18:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވި ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދެނީ -- ބީބީސީ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

 

އެގޮތުން ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ހުންނަ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ކައިރީގައި ދިން ބޮމުގެ ދެ ހަަމަލާއެއްގައި 30 މީހުން މަރުވެ 80 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަންދަހާރުގެ ގަވަރުނަރުގެ ގެސްޓްހައުސްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި މަދުވެގެން 11 މީހުން މަރުވެ 14 މީހުން ވަނީ ޒަަޚަމްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޔޫއޭއީގެ އެމްބެސެޑަރު ވެސް ހިމެނެއެވެ. ޔޫއޭއީގެ އެމްބެސެޑަރު އަވަހާރަވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ހައިރާންކުރަނިވި ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ.

 

ހެލްމަންދު ޕްރޮވިންސްގައި ދިން ހަމަލާއަށް ބަލާއިރު، ފިދާއީއަކު ވަނީ އިންޓެލިޖެންސް އޮފިޝަލެއްގެ ގެސްޓްހައުސްއަކަަށް ހަމަލާދީފައެެެވެ. މިހަމަލާގައި މަދުވެގެން ހަތް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

 

ކާބުލްގައި ދިން ހަމަލާތަކަށް ބަލާއިރު ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިފައިވަނީ ޕާލަމެންޓު އިމާރާތުން އެތަނުގެ މުވަޒަފުން މަސައްކަތް ނިންމާފަ ނިކުންނަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް