20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އަފްޣާނިސްތާން

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

  • ޔޫއޭއީގެ އެމްބެސެޑަރު ވެސް ވަނީ އަވަހާރަވެފަ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 18:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވި ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދެނީ -- ބީބީސީ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

 

އެގޮތުން ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ހުންނަ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ކައިރީގައި ދިން ބޮމުގެ ދެ ހަަމަލާއެއްގައި 30 މީހުން މަރުވެ 80 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަންދަހާރުގެ ގަވަރުނަރުގެ ގެސްޓްހައުސްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި މަދުވެގެން 11 މީހުން މަރުވެ 14 މީހުން ވަނީ ޒަަޚަމްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޔޫއޭއީގެ އެމްބެސެޑަރު ވެސް ހިމެނެއެވެ. ޔޫއޭއީގެ އެމްބެސެޑަރު އަވަހާރަވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ހައިރާންކުރަނިވި ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ.

 

ހެލްމަންދު ޕްރޮވިންސްގައި ދިން ހަމަލާއަށް ބަލާއިރު، ފިދާއީއަކު ވަނީ އިންޓެލިޖެންސް އޮފިޝަލެއްގެ ގެސްޓްހައުސްއަކަަށް ހަމަލާދީފައެެެވެ. މިހަމަލާގައި މަދުވެގެން ހަތް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

 

ކާބުލްގައި ދިން ހަމަލާތަކަށް ބަލާއިރު ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިފައިވަނީ ޕާލަމެންޓު އިމާރާތުން އެތަނުގެ މުވަޒަފުން މަސައްކަތް ނިންމާފަ ނިކުންނަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް