22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މަސް މާރުކޭޓް

މަސްވެރިކަން ދަށްވެ މަހުގެ އަގު މައްޗަށް!

  • މަސް ލިބުން ދަތިވީ މޫސުން ގޯސްވުމުން
  • މަހުގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 21 މެއި 2018 | ހޯމަ 19:51 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


ކަނޑުމަސް -- އާކައިވް

މަސްވެރިކަން ދަށްވެ، މަހުގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

ރޯދައިގެ ކުރިން ކިލޯއެއްގެ އަގު 25 ރުފިޔާއަށް ހުރި މަހުގެ އަގު، މިހާރު ހުރީ 50 ރުފިޔާ އަށެވެ. 

ބައެއް މަސްވެރިން ބުނި ގޮތުގައި މަހުގެ އަގު އުފުލިގެން ގޮސްފައިވަނީ ރޯދަ މަހާއެކު، ބައެއް މަސްވެރިން ޗުއްޓީއަށް ރަށަށް ދިއުމާއި، މޫސުމް ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަން ދަށްވެގެން ދިއުމުންނެވެ. 

"މަހުގެ އަގު ދަށްވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ،" މަސްވެރިޔަކު ހޯމަ ދުވަހު ބުންޏެވެ. 

ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކި މަސްވެރިޔަކު ބުނީ، ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 15 އަށް އެޅުމުން މަހުގެ އަގު ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. 

ކަނޑުމަހުގެ އަގު އުފުލިފައިވާއިރު، ފަރުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ވެސް ވަނީ އުފުލިފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މިއާ ޚަލީފާ

4 މަސް ކުރިން

ލިބުނު ރިޒުޤު ކަނޑަށް އުކާލީމާ އެލިބުމުގައި ދަތިތަކާކުރިމަތި ވާނެކަން ދަންނާށެވެ

0
0