12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 13 ވިހާ
04 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:13
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ކޮކާ ކޯލާ އިޝްތިހާރު

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ބަހުން ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރެއް ލޯންޗްކޮށްފި

  • މިއީ ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރެއް ރާއްޖޭގައި ހެދި ފުރަތަމަ ފަހަރު
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 21 މެއި 2018 | ހޯމަ 18:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. ސޯލާ ޕެނަލްތަކާއެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ކަރަންޓް ބިލް 7،000 ރުފިޔާއަށް ކުޑަވެއްޖެ!
  8. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި


ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރެއް އަލަށް ރާއްޖޭގައި ހަދައިފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ކޮކާ ކޯލާގެ ބުއިމުގެ އިޝްތިހާރު ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ މެއި 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާގިރި ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

އެ އިޝްތިހާރުގައި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޝީލާ ނަޖީބު އާއި މުހައްމަދު ނިމާލް ފެނިގެންދެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހެދި އެ އިޝްތިހާރުގައި ދައްކުވައި ދެނީ އާއިލާއެއްގެ އުފާވެރިކަން ކޮކާކޯލާ އިން ކެއުމުގެ ސުފުރާމަތީގައި ފުރިހަމަކޮށްދޭ ތަނެވެ. އަދި އެ އިޝްތިހާރުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.

ކޮކާކޯލާ އިން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ހެދި ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރުގައި ދިވެހިވަންތަކަން ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ރާއްޖެއަށް ހާއްސަކޮށް ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރުތައް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮކާ ކޯލާ އަކީ ދިވެހިންގެ މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ބުއިމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް