21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 02 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ކޮކާ ކޯލާ އިޝްތިހާރު

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ބަހުން ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރެއް ލޯންޗްކޮށްފި

  • މިއީ ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރެއް ރާއްޖޭގައި ހެދި ފުރަތަމަ ފަހަރު
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 21 މެއި 2018 | ހޯމަ 18:57 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރު ލޯންޗު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރެއް އަލަށް ރާއްޖޭގައި ހަދައިފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ކޮކާ ކޯލާގެ ބުއިމުގެ އިޝްތިހާރު ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ މެއި 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާގިރި ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

އެ އިޝްތިހާރުގައި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޝީލާ ނަޖީބު އާއި މުހައްމަދު ނިމާލް ފެނިގެންދެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހެދި އެ އިޝްތިހާރުގައި ދައްކުވައި ދެނީ އާއިލާއެއްގެ އުފާވެރިކަން ކޮކާކޯލާ އިން ކެއުމުގެ ސުފުރާމަތީގައި ފުރިހަމަކޮށްދޭ ތަނެވެ. އަދި އެ އިޝްތިހާރުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.

ކޮކާކޯލާ އިން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ހެދި ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރުގައި ދިވެހިވަންތަކަން ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ރާއްޖެއަށް ހާއްސަކޮށް ކޮކާ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރުތައް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮކާ ކޯލާ އަކީ ދިވެހިންގެ މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ބުއިމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް