20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޔުމްނާ މައުމޫން

ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރީ ޕީޕީއެމްގެ ހާޑްޑިސްކެއް ގެއްލިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން: ޔުމްނާ

  • ފުލުހަށް ހާޒިރު ކޮށް ބަޔާން ނަގާފައެއް ނުވޭ
  • ހާޒިރު ކުރި ހަމައެކަނި މައުލޫމާތު ސާފް ކުރުމަށް
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 18:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ޔުމްނާ މައުމޫން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައީސް މައުމޫނުގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫނު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ހާޑްޑިސްކެއް ގެއްލިގެން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ހާޑްޑިސްކް ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރި ނަމަވެސް ބަޔާނެއް ނަގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

 

ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ހެޑްޑިސްކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން ސާފް ކުރި ސުވާލްތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވި ކަމަށާއި އެގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފަހަގަ ކުރުމަށް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފުލުހުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ބަލަހައްޓަން ފެށި ފަހުން ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއިދު ކުރައްވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އެ އޮފީހަށް ވެދެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ދެންނެވި ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މި މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަކަށް ހުންނެވި އަބުދުލް އަލީމާއި، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް، މައުމޫނު ފެކްޝަނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރަހިމް ވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް