19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޔުމްނާ މައުމޫން

ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރީ ޕީޕީއެމްގެ ހާޑްޑިސްކެއް ގެއްލިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން: ޔުމްނާ

  • ފުލުހަށް ހާޒިރު ކޮށް ބަޔާން ނަގާފައެއް ނުވޭ
  • ހާޒިރު ކުރި ހަމައެކަނި މައުލޫމާތު ސާފް ކުރުމަށް
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 18:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ޔުމްނާ މައުމޫން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައީސް މައުމޫނުގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫނު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ހާޑްޑިސްކެއް ގެއްލިގެން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ހާޑްޑިސްކް ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރި ނަމަވެސް ބަޔާނެއް ނަގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

 

ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ހެޑްޑިސްކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން ސާފް ކުރި ސުވާލްތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވި ކަމަށާއި އެގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފަހަގަ ކުރުމަށް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފުލުހުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ބަލަހައްޓަން ފެށި ފަހުން ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއިދު ކުރައްވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އެ އޮފީހަށް ވެދެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ދެންނެވި ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މި މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަކަށް ހުންނެވި އަބުދުލް އަލީމާއި، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް، މައުމޫނު ފެކްޝަނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރަހިމް ވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް