15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 03 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޖޯޑަން ޕީލޭ

އެމެޒޯންއަށް ޖޯޑަން ޕީލޭ ސީރީޒްއެއް ހަދަނީ

  • ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ގެނެސްދެނީ 10 އެޕިސޯޑް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 21 މެއި 2018 | ހޯމަ 12:45 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން


ޖޯޑަން ޕީލޭ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިދިޔަ އަހަރު ނިކުތް މަޝްހޫރު ބިރުވެރި ފިލްމު ގެޓްއައުޓްގެ ތަރި އަދި އެފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖޯޑަން ޕީލޭ އެމެޒޯންއަށް ސީރީޒްއެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިންސް ސާވިސް އެމެޒޯންއާއި އެކީ ޕީލޭ އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ސީރީޒްގެ ނަމަކީ "ދަ ހަންޓް"އެވެ. މި ސީރީޒް ޕީލޭ އުފައްދާއިރު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ކަމަށްވާ މަންކީޕޯ ޕްރޮޑަކްޝަންއާއި ސޯނާ އެންޓަޓައިންމަންޓުންނެވެ.

މިސީރީޒްއާއި ބެހޭގޮތުން އެމެޒޯންއިން ބުނެފައިވަނީ މި ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ހިމެނޭނީ 10 އެޕިސޯޑް ކަމަށާއި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން މި ސީރީޒް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޕީލޭ މި ސީރީޒްއާއި ބެހޭގޮތުން ބުނެފައިވަނީ މި ސީރީޒްއަކީ ބިރުވެރި، ހިތާމަވެރި، އަދި އުފާވެރި އެތަށް ކަމެއް ފެނިގެންދާނެ ސީރީޒްއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިސީރީޒްއަކީ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ސީރީޒްއެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 39 އަހަރުގެ ޕީލޭ ލިޔެ އުފެއްދި ގެޓްއައުޓަށް ވަނީ އެންމެ މޮޅު ސްކްރީން ޕްލޭގެ އެވޯޑް އޮސްކާ އެވޯޑުން މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް