25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ޖޯޑަން ޕީލޭ

އެމެޒޯންއަށް ޖޯޑަން ޕީލޭ ސީރީޒްއެއް ހަދަނީ

  • ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ގެނެސްދެނީ 10 އެޕިސޯޑް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 21 މެއި 2018 | ހޯމަ 12:45 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ޖޯޑަން ޕީލޭ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިދިޔަ އަހަރު ނިކުތް މަޝްހޫރު ބިރުވެރި ފިލްމު ގެޓްއައުޓްގެ ތަރި އަދި އެފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖޯޑަން ޕީލޭ އެމެޒޯންއަށް ސީރީޒްއެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިންސް ސާވިސް އެމެޒޯންއާއި އެކީ ޕީލޭ އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ސީރީޒްގެ ނަމަކީ "ދަ ހަންޓް"އެވެ. މި ސީރީޒް ޕީލޭ އުފައްދާއިރު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ކަމަށްވާ މަންކީޕޯ ޕްރޮޑަކްޝަންއާއި ސޯނާ އެންޓަޓައިންމަންޓުންނެވެ.

މިސީރީޒްއާއި ބެހޭގޮތުން އެމެޒޯންއިން ބުނެފައިވަނީ މި ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ހިމެނޭނީ 10 އެޕިސޯޑް ކަމަށާއި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން މި ސީރީޒް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޕީލޭ މި ސީރީޒްއާއި ބެހޭގޮތުން ބުނެފައިވަނީ މި ސީރީޒްއަކީ ބިރުވެރި، ހިތާމަވެރި، އަދި އުފާވެރި އެތަށް ކަމެއް ފެނިގެންދާނެ ސީރީޒްއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިސީރީޒްއަކީ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ސީރީޒްއެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 39 އަހަރުގެ ޕީލޭ ލިޔެ އުފެއްދި ގެޓްއައުޓަށް ވަނީ އެންމެ މޮޅު ސްކްރީން ޕްލޭގެ އެވޯޑް އޮސްކާ އެވޯޑުން މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް