20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ޖޯޑަން ޕީލޭ

އެމެޒޯންއަށް ޖޯޑަން ޕީލޭ ސީރީޒްއެއް ހަދަނީ

  • ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ގެނެސްދެނީ 10 އެޕިސޯޑް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 21 މެއި 2018 | ހޯމަ 12:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ޖޯޑަން ޕީލޭ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިދިޔަ އަހަރު ނިކުތް މަޝްހޫރު ބިރުވެރި ފިލްމު ގެޓްއައުޓްގެ ތަރި އަދި އެފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖޯޑަން ޕީލޭ އެމެޒޯންއަށް ސީރީޒްއެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިންސް ސާވިސް އެމެޒޯންއާއި އެކީ ޕީލޭ އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ސީރީޒްގެ ނަމަކީ "ދަ ހަންޓް"އެވެ. މި ސީރީޒް ޕީލޭ އުފައްދާއިރު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ކަމަށްވާ މަންކީޕޯ ޕްރޮޑަކްޝަންއާއި ސޯނާ އެންޓަޓައިންމަންޓުންނެވެ.

މިސީރީޒްއާއި ބެހޭގޮތުން އެމެޒޯންއިން ބުނެފައިވަނީ މި ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ހިމެނޭނީ 10 އެޕިސޯޑް ކަމަށާއި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމު ތަކުން މި ސީރީޒް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޕީލޭ މި ސީރީޒްއާއި ބެހޭގޮތުން ބުނެފައިވަނީ މި ސީރީޒްއަކީ ބިރުވެރި، ހިތާމަވެރި، އަދި އުފާވެރި އެތަށް ކަމެއް ފެނިގެންދާނެ ސީރީޒްއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިސީރީޒްއަކީ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ސީރީޒްއެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 39 އަހަރުގެ ޕީލޭ ލިޔެ އުފެއްދި ގެޓްއައުޓަށް ވަނީ އެންމެ މޮޅު ސްކްރީން ޕްލޭގެ އެވޯޑް އޮސްކާ އެވޯޑުން މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް