24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33

ރަމަޟާން 1439

ކަރާ ކިލޯ އެއް 25ރ. އަށް ދަށްވެއްޖެ

 • ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު ކަރަލުގެ އަގު ހުރީ 35ރ. އަށް
 • އެންމެ ގިނަ މީހުން ގަންނަނީ މިރުހާއި ކަރާ
 • ހިކަނދި ފަތް ހޯދުމަށް އުނދަގޫ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 20 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 17:31 | |

މަގުބޫލް

 1. 24 ގަޑިއިރު މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ވިޔަސް ޕީއެންސީ ރަޖީސްޓްރީ ކުރާނަން: ގާސިމް
 2. އީސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ!
 3. މާކުރަތު އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި 300 ވުރެ ގިނަ ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ބޭރުވެއްޖެ
 4. މިއީ ތައުލީމީ މުއައްސަސާއެއް، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން: މަންދު ކޮލެޖު
 5. ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް ނޭނގުނު!
 6. މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ފަށައިފި
 7. ކޮން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭއެއް ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ: ގާސިމް
 8. ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ


ލޯކަލް މާރުކޭޓްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަރާތަކެއް -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާރުކޭޓުގައި ކަރާގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފި އެވެ. ކަރާ ކިލޯއެއް މާރުކޭޓުން މިހާރު ލިބެން ހުރީ 25ރ. އަށެވެ.

ކަރާގެ އަގު ހެޔޮވެފައިވަނީ ކަރާ ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ކަރާގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު ކަރާ ކިލޯއެއް އުޅުނީ 30ރ. އާއި 35ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަރާގެ އަގު ވަނީ 10 ރުފިޔާ ދަށަށް ޖެހިފަ އެވެ. މާރުކޭޓުގައި އެންމެ ގިނައިން ލިބެން ހުރީ އއ. ތޮއްޑޫ ކަރަލެވެ.

ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުރި އެހެން ތަކެތީގެ އަގުތަކަށް ބަލާ އިރު ފަޅޯ ކިލޯއެއް އުޅެނީ 30ރ. އަށެވެ. ދޮންކެޔޮ އުޅެނީ އެއްވައް 04ރ. އަށް އަދި ތިން ވައް 10ރ. ގެ މަގުންނެވެ. ކަނޑޫދޫ މިރުސް އުޅެނީ 100 ގްރާމް 35ރ. އަށެވެ. ފޭރު ކިލޯއެއް އުޅެނީ ކިލޯއެއް 65ރ.އަށެވެ. ކެރެޓް ކިލޯއެއް 20ރ އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ބޭރު އަނބު އުޅެނީ ކިލޯއެއް 65ރ. އަށެވެ. މާރުކޭޓުގައި އޮރެންޖު ލިބެން ހުރީ 02.50ރ އަށެވެ. ކާށި ލިބެން ހުރީ 04ރ. އާއި 10ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

ރޯދަ މަހު އެންމެ ހޯދުމަށް އުނދަގުލީ ހިކަނދި ފަތާއި ކޮޕީ ފަތް ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް