23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

އާލިއާ ބަޓް

ރަންބީރާ ކެމިސްޓްރީ ދިމާވެއޭ ބުނާތީ ވަރަށް އުފާވޭ: އާލިއާ

  • އާލިއާ އާި ރަންބީރު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އަޔާން ކުކްރަޖީގެ ބްރަހްމަސްތްރާގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 20 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 11:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


އާލިއާ ބަޓް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ކެމިސްޓްރީ ދިމާވެއޭ މީހުން ކިޔާތީ ވަރަށް އުފާވާކަމަށް  އާލިއާ ބަޓް ބުނެފިއެވެ.

އާލިއާއާއި ރަންބީރު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ ގަލީ ބޯއިގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަޔާން މުކްރަޖީގެ ބްރަހްމަސްތްރާގައި ވެސް އެދެމީހުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އާލިއާ އިންޑީއާގެ މުމްބާއީ މިރާއަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއާއި ރަންބީރުގެ ކެމިސްޓްރީ ދިމާވެއޭ މީހުން ކިޔާތީ އުފާވާކަމަށެވެ. އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް އޭނާއާއި ރަންބީރާއި ދެމީހުން ކުރަމުންދާކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން ކެމިސްޓްރީ ދިމާވެއޭ ބުނާ މީހުން އެ ފިލްމު ބަލާލުމަށް ދައުވަތު ދޭކަމަށެވެ. އާލިއާ މީގެ ކުރިން އިންޑީއާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ފިލްމު ފެއާއަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއާއި ރަންބީރާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ އަދި ވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްކަމަށާއި އޭނާއަކީ ވަރަށް އާދައިގެ މީހެއްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އޭނާ ރަންބީރު ކިބައިން އެންމެ ކަމުދާ ސިފަކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އާލިއާ ބަޓް މި ދާއިރާގައި އުޅޭތާ މިހާރު ވަނީ 6 އަހަރު ވެފައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓޫޑެންޓް އޮފްދަ އިޔާއިން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތް އާލިއާ ވަނީ ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހުން ނިކުތް ފިލްމަކީ ރާޒީއެވެ. އާލިއާގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ ގަލީ ބޯއި އާއި އަޔާން ކުކްރަޖީގެ ބްރަހްމަސްތްރާ ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަބީޝެކް ވަރްމާގެ ކަލްންކް އިންވެސް އޭނާ ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް