15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް

އެފްއޭ ކަޕް: ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  • ފައިނަލް މެޗު ޗެލްސީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ޗެލްސީގެ އެޑެން ހަޒާޑް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 19 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 23:35 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިން ތަށި އުފުލާލަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފިއެވެ.

ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު ޗެލްސީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗު ވެގެންދިޔައީ އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުން ޔުނައިޓެޑް ފެނިގެންދިޔަ 20 ވަނަ ފަހަރަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. މި މެޗާއި ޗެލްސީއިން ކުރިމަތިލިއިރު އެ ޓީމު އެންމެފަހުން ޔުނައިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް އެފްއޭ ކަޕްގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. މި ދެ ޓީމުން ވެސް މި މެޗަށް ނެރެފައިވަނީ ވަރުގަދަ ފުރަތަމަ އެގާރައެކެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ޗެލްސީއިން ވަނީ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ހަޒާޑް ވަނީ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލާއި އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު ފެނިގެންދިޔައީ މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ޕެނަލްޓީއަކީ ޔުނައިޓެޑްގެ އޭރިއާ ތެރެއިން ހަޒާޑަށް ފައުލްކުރުމާއި ގުޅިގެން ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. ހަޒާޑް ވަނީ މި ޕެނަލްޓީ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން ޗެލްސީއަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ދެ ޓީމުން ހަމަލާ އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރިއިރު އެއްވެސް ޓީމަކަށް މި ހާފުގައި ނަތީޖާއަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ ޗެލްސީއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު އެ ޓީމުން ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅެފައިވަނީ ޑިފެންސަށް ވިސްނައިގެންނެވެ. މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަންޗޭޒް ޔުނައިޓެޑަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދިން ނަމަވެސް ރެފްރީ ނިންމާފައިވަނީ އެއީ އޮފްސައިޑް ލަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ހާފުގެ ފަހުކޮޅު ޔުނައިޓެޑަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް މި ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މެޗު ވެގެންދިޔައީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުޅުނު ފައިނަލަކުން މޮރީނިއޯ ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ޗެލްސީގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެ ޓީމު އެފްއޭ ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެފްއޭ ކަޕްގެ ތަށި ޗެލްސީއިން އުފުލާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ޔުނައިޓެޑް ސީޒަން ނިންމާލީ އެއްވެސް ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ތަށްޓާއި ނުލައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް