20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކަސްޓަމްސް

ރާއްޖެއެތެރެކުރި މަސް ހިފާ 21 ބަޑި އަތުލައިގަތްފި

މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ކ.ހުރާ ދޯންޏެއްގައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް މަސްހިފަން ގެންގުޅުނު މަސްމަރާބަޑިތަކެއް -- ގޫގުލް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މަސްމަރާ ބަޑިތަކެއް އަތުލައިގަނެފި އެވެ.

 

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުނަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ދިޔައިރު، ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ހިފުމަށް ބޭނުންކުރާ 21 ބަޑި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެމައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

 

އެމަންޒަރު ދުށް އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މަޖޫރީއަކު ބުނީ ކްލިއަރކުރި ކޮންޓޭނަރަކުން ގިނަ އަދަދެއް މަސްމަރާ ބަޑިތަކެއް ފެނުމުން ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނާ އެކު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ވެސް އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

 

އޭނާ ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްމަރާ ބަޑިތަކެއް ފެނިފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ އާކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އެފަދަ ބަޑިތަކެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިފަހަރު ނޫނީ ފުލުހުން އައިސް އެފަދަ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ހިންގާފައިވާކަން އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް