21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ކަސްޓަމްސް

ރާއްޖެއެތެރެކުރި މަސް ހިފާ 21 ބަޑި އަތުލައިގަތްފި

މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


ކ.ހުރާ ދޯންޏެއްގައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް މަސްހިފަން ގެންގުޅުނު މަސްމަރާބަޑިތަކެއް -- ގޫގުލް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މަސްމަރާ ބަޑިތަކެއް އަތުލައިގަނެފި އެވެ.

 

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުނަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ދިޔައިރު، ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ހިފުމަށް ބޭނުންކުރާ 21 ބަޑި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެމައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

 

އެމަންޒަރު ދުށް އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މަޖޫރީއަކު ބުނީ ކްލިއަރކުރި ކޮންޓޭނަރަކުން ގިނަ އަދަދެއް މަސްމަރާ ބަޑިތަކެއް ފެނުމުން ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނާ އެކު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ވެސް އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

 

އޭނާ ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްމަރާ ބަޑިތަކެއް ފެނިފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ އާކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އެފަދަ ބަޑިތަކެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިފަހަރު ނޫނީ ފުލުހުން އައިސް އެފަދަ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ހިންގާފައިވާކަން އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް