18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 09 މުލަ
11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:01
އަސްރު 15:27
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:04
ފަތިސް 04:47

ކަސްޓަމްސް

ރާއްޖެއެތެރެކުރި މަސް ހިފާ 21 ބަޑި އަތުލައިގަތްފި

މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:45 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  3. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  4. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު
  5. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  6. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
  7. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  8. އިމާރަތްކުރި ކުންފުނިން ހުއްދަ ވެސް ނަގާފަ އެއް ނެތް، ބޯޑް ވެސް ނަގާފައި ވަނީ އެހެންކަމަކަށް: ސިޓީ ކައުންސިލް


ކ.ހުރާ ދޯންޏެއްގައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް މަސްހިފަން ގެންގުޅުނު މަސްމަރާބަޑިތަކެއް -- ގޫގުލް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މަސްމަރާ ބަޑިތަކެއް އަތުލައިގަނެފި އެވެ.

 

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުނަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ދިޔައިރު، ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ހިފުމަށް ބޭނުންކުރާ 21 ބަޑި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެމައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

 

އެމަންޒަރު ދުށް އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މަޖޫރީއަކު ބުނީ ކްލިއަރކުރި ކޮންޓޭނަރަކުން ގިނަ އަދަދެއް މަސްމަރާ ބަޑިތަކެއް ފެނުމުން ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނާ އެކު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ވެސް އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

 

އޭނާ ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްމަރާ ބަޑިތަކެއް ފެނިފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ އާކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އެފަދަ ބަޑިތަކެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިފަހަރު ނޫނީ ފުލުހުން އައިސް އެފަދަ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ހިންގާފައިވާކަން އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް