16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

އޭޓީޕީ ވާރލްޑް ޓުއަރ

އިޓާލިއަން އޯޕަން: ނަޑާލް އަދި ޖޮކޮވިޗް ސެމީއަށް

  • ސެމީއިން ނަޑާލް ޖާގަ ހޯދީ ފަބިއޯ ފޮގްނީނީގެ މައްޗަށް ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 19 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 16:02 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ރަފައޭލް ނަޑާލް -- އާކައިވް

އިޓާލިއަން އޯޕަންގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ރަފައޭލް ނަޑާލް އަދި ސާބިއާގެ ނޮވާކް ޖޮކޮވިޗް ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ސެމީއިން ނަޑާލް ޖާގަ ހޯދީ ކުއާޓާގައި ދުނިޔޭގެ 21 ވަނައިގައި ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ އިޓަލީގެ ފަބިއޯ ފޮގްނީނީގެ މައްޗަށް ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 6-4 އިން ފޮގްނީނީ ގެންދިޔައިރު ފަހުން ކުޅުނު ދެ ސެޓު 6-1 އަދި 6-2 އިން ގެންގޮސް ނަޑާލް ވަނީ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތް ހަތް ފަހަރު ނަޑާލް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު މިއީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އޭނާ މި މުބާރާތުގެ ސެމީއިން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހަމައެހެންމެ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ މަގާމު ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އޭނާ މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކުރީގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ޖޮކޮވިޗް ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ ޖަޕާންގެ ކެއި ނިޝިކޯރީގެ މައްޗަށް ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 6-2 އިން އިން ނިޝިކޯރީ ގެންދިޔައިރު ފަހުން ކުޅުނު ދެ ސެޓު ޖޮކޮވިޗް ގެންދިޔައީ 6-1 އަދި 6-3 އިންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސެމީގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ މަރިން ޗިލިޗް ނުކުންނާނީ މިދިޔަ އަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ޖަރުމަނުގެ ޒުވާން ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެލެކްޒެންޑާ ޒްވަރޭވްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ސެމީ ވެގެންދާނީ ޖޮކޮވިޗް އަދި ނަޑާލް އޭޓީޕީ ޓުއާރގައި ބައްދަލުކުރާނެ 51 ވަނަ މެޗަށެވެ. ޖޮކޮވިޗް މި މުބާރާތް ހަތަރު ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ ނަޑާލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު 26 މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ނަޑާލް ވަނީ ޖޮކޮވިޗްގެ މައްޗަށް 24 ފަހަރު ކުރި ހޯދާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް