25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އޭޓީޕީ ވާރލްޑް ޓުއަރ

އިޓާލިއަން އޯޕަން: ނަޑާލް އަދި ޖޮކޮވިޗް ސެމީއަށް

  • ސެމީއިން ނަޑާލް ޖާގަ ހޯދީ ފަބިއޯ ފޮގްނީނީގެ މައްޗަށް ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 19 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 16:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ރަފައޭލް ނަޑާލް -- އާކައިވް

އިޓާލިއަން އޯޕަންގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ރަފައޭލް ނަޑާލް އަދި ސާބިއާގެ ނޮވާކް ޖޮކޮވިޗް ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ސެމީއިން ނަޑާލް ޖާގަ ހޯދީ ކުއާޓާގައި ދުނިޔޭގެ 21 ވަނައިގައި ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ އިޓަލީގެ ފަބިއޯ ފޮގްނީނީގެ މައްޗަށް ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 6-4 އިން ފޮގްނީނީ ގެންދިޔައިރު ފަހުން ކުޅުނު ދެ ސެޓު 6-1 އަދި 6-2 އިން ގެންގޮސް ނަޑާލް ވަނީ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތް ހަތް ފަހަރު ނަޑާލް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު މިއީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އޭނާ މި މުބާރާތުގެ ސެމީއިން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހަމައެހެންމެ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ މަގާމު ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އޭނާ މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކުރީގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ޖޮކޮވިޗް ސެމީއަށް ދަތުރުކުރީ ޖަޕާންގެ ކެއި ނިޝިކޯރީގެ މައްޗަށް ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 6-2 އިން އިން ނިޝިކޯރީ ގެންދިޔައިރު ފަހުން ކުޅުނު ދެ ސެޓު ޖޮކޮވިޗް ގެންދިޔައީ 6-1 އަދި 6-3 އިންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސެމީގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ މަރިން ޗިލިޗް ނުކުންނާނީ މިދިޔަ އަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ޖަރުމަނުގެ ޒުވާން ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެލެކްޒެންޑާ ޒްވަރޭވްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ސެމީ ވެގެންދާނީ ޖޮކޮވިޗް އަދި ނަޑާލް އޭޓީޕީ ޓުއާރގައި ބައްދަލުކުރާނެ 51 ވަނަ މެޗަށެވެ. ޖޮކޮވިޗް މި މުބާރާތް ހަތަރު ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ ނަޑާލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު 26 މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ނަޑާލް ވަނީ ޖޮކޮވިޗްގެ މައްޗަށް 24 ފަހަރު ކުރި ހޯދާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް