19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމު

އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވާން އާޓެޓާ އެއްބަސްވެއްޖެ

 • އޭނާ މިވަގުތު ފުރަމުން އަންނަނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުގެ މަގާމު
 • އާޓެޓާ އެ މަގާމަށް ގެނައުމަށް އާސެނަލްގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓްއިން ބޭނުންވޭ
 • އޭނާއަކީ އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަނެއް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 19 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 12:58 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
 6. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
 7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
 8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


މިކެލް އާޓެޓާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅެމުން އަންނަ އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމައި އަންނަ ސީޒަނުގައި ހަވާލުވުމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު މިކެލް އާޓެޓާ އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އެ ޓީމުން އައު ކޯޗަކު ހޯދަމުން އަންނަނީ އެ މަގާމުގައި ހުރި އާސެން ވެންގާ 22 އަހަރަށްފަހު އެ މަގާމު ދޫކޮށްލަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި އާޓެޓާ ހަވާލުވާނެއެވެ. އޭނާ މިވަގުތު ފުރަމުން އަންނަނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުގެ މަގާމެވެ. މި ސީޒަނުގައި އާޓެޓާ ވަނީ ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އެ ޓީމަށް ޕްރިމިއާ ލީގާއި އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

އާޓެޓާ އެ މަގާމަށް ގެނައުމަށް އާސެނަލްގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓްގެ ވަރަށް ބޮޑު ތާއީދެއް އެބައޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އިވާން ގަޒިޑިސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ފުޓްބޯޅައަށް އެންމެ ފިޓު ވާނީ ޒުވާން ކޯޗެކެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ޓީމުގެ ހެޑް އޮފް ރެކްރޫޓްމެންޓް ސްވެން މިސްލިންޓާޓް އަދި ހެޑް އޮފް ފުޓްބޯލް ރައުލް ސަންލޭހީ ވެސް އާޓެޓާ އެ މަގާމަށް ގެނައުމަށް ތާއީދުކުރެއެވެ.

އާޓެޓާ އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވާއިރު އޭނާގެ ސްޓާފުންގެ ގޮތުގައި އާ މޫނުތަކެއް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އާޓެޓާގެ އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ގެންނާނީ އާސެނަލްއަށް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ މިޑްފީލްޑަރު ސެންޓި ކަޒޯލާއެވެ. ހަމައެހެންމް ޔެންސް ލޭމަން އާއި ސްޓީވް ބޯލްޑް ވެސް އާޓެޓާގެ ޓީމުން ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އާޓެޓާ އެ މަގާމާއި ހަވާލުވާނެ ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެ މަގާމަށް ކުރިން ގެންނަން އުޅުނު ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އަލެގްރީ އެ މަގާމާއި ހަވާލުނުވާނެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުންނެވެ. ހަމައެހެންމެ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރިކޭ ނުގެނައުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އާސެނަލްގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ފަހުއެވެ.

އާޓެޓާ ވަނީ އާސެނަލްއަށް އޭނާ ކުޅުނު 149 މެޗުގައި އެ ޓީމަށް 16 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. އޭނާއަކީ އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަނަކަށްވާއިރު އާޓެޓާ ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަނީ ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް