20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

އެމްޑީޕީ

ޗެއަރޕާސަންގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

 • އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު
 • ކުރިން އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު
 • ވޯޓާސް ލިސްޓުތައް ވަނީ އާންމުކޮށްފަ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 09:48 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ބ. ދަރަވަންދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ނަގާފައިހުރި އެ ޕާޓީގެ ދިދަ. -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް  ބާއްވާ އިންތިހާބު ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. 

އެމްޑީޕީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރިން ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިހާބު،  ފަސްކުރި ސަބަބެއް ޕާޓީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

އެމްޑީޕީން ވަނީ ޗެއަރޕާސަންގެ އިންތިހާބަށްވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވެ، އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ވޯޓުލެވޭ އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރު މިހާރު ވަނީ ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެއިތުރުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ފޯމްވެސް ތައާރަފްކޮށް ޕާޓީގެ ވެސްބައިޓްގައި ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލް ހަސަން ލަތީފް އެކަންޏެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ އިންތިހާބު ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ބާއްވާއިރު، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ވޯޓުލުމަށް ނިކުތުމަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ ކުރިން އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު ކުއްލިގޮތަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް