13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 04 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

އެމްޑީޕީ

ޗެއަރޕާސަންގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

 • އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު
 • ކުރިން އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު
 • ވޯޓާސް ލިސްޓުތައް ވަނީ އާންމުކޮށްފަ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 09:48 | |

މަގުބޫލް

 1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
 2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
 3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
 4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
 5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 6. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
 7. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
 8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ބ. ދަރަވަންދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ނަގާފައިހުރި އެ ޕާޓީގެ ދިދަ. -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް  ބާއްވާ އިންތިހާބު ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. 

އެމްޑީޕީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރިން ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިހާބު،  ފަސްކުރި ސަބަބެއް ޕާޓީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

އެމްޑީޕީން ވަނީ ޗެއަރޕާސަންގެ އިންތިހާބަށްވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވެ، އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ވޯޓުލެވޭ އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރު މިހާރު ވަނީ ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެއިތުރުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ފޯމްވެސް ތައާރަފްކޮށް ޕާޓީގެ ވެސްބައިޓްގައި ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލް ހަސަން ލަތީފް އެކަންޏެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ އިންތިހާބު ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ބާއްވާއިރު، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ވޯޓުލުމަށް ނިކުތުމަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ ކުރިން އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު ކުއްލިގޮތަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް