16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރޯދަ ބާޒާރު

20ރ. އަށް ތިން ކޮޕީ ފަތް

 • ތިން ފަތް ލިބެން ހުރީ 20ރ. އަށް
 • ކޮޕީ ފަތުގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑު
 • ކޮޕީ ފަތް ގެންނަނީ ކާށިދޫ އިން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 19 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 11:38 | |

މަގުބޫލް

 1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
 4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
 6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 7. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 8. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ


ކޮޕީ ފަތް -- ފޮޓޯ : ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބާޒާރުގައި ކޮޕީ ފަތް މަދުވެ، އަގު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. 

މިހާރު ބާޒާރުން ތިން ކޮޕީ ފަތް ލިބެނީ 20 ރުފިޔާ އަށެވެ. 

ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، ފަތް ހޯދުމަށް އިންތިހާއަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ކޮޕީ ފަތް ހުސްވާ ކަމަށެވެ.

ކޮޕީ ފަތް އާންމުކޮށް ގެންނަނީ ކ. ކާށިދޫ އާއި ށ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ނެވެ. 

" ކޮޕީ ފަތަށް ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑު، ވަރަށް އަވަހަށް ހުސްވޭ." ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ އިރު ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 30ރ އާއ 35ރ. އާ ދެމެދުގަ އެވެ. ކާށީގެ އަގު އުޅެނީ، 4ރ. އާއިން ފެށިގެން 10ރ. އާ ދެމެދު އެވެ.  ކުރުނބާ ލިބެން ހުރީ 20ރ އާއި 30ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާނބާ ފަތް 5ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ހިކަނދި ފަތް ބޮޑިއެއް ލިބެން ހުރީ 10ރ. އަށެވެ. ކިއުކަންބާ ކިލޯއެއް އުޅެނީ 45ރ. އަށެވެ. ކެރެޓް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 40ރ. އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް