14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16

ރޭސް 3

ދެ ދުވަހުން ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރ އަށް 31 މިލިއަން ވިއުޒް

  • މި ފިލްމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭނީ ސަލްމާން ޚާން
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 18 މެއި 2018 | ހުކުރު 20:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް


ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރ އިން ނަގާފައިވާ ސްކްރީންޝޮޓެއް -- ޔޫޓިއުބް

ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު، ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރއަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރ އާންމުކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވީއިރު އެކިއެކި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި މި ޓްރެލަރއަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިއެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ޓްރެއިލަރއަށް ޖުމްލަ 31 މިލިއަން ވިއުޒް ލިބިފައިވާއިރު ހަމައެކަނި ޔޫޓިއުބްގައިވެސް މި ޓްރެއިލަރއަށް ވަނީ 19 މިލިއަން ވިއުޒް ލިބިފައެވެ.

އެހެން ފިލްމުތަކުގެ ޓްރެއިލަރ ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް، ހަމައެކަނި އެޗްޑީކޮށް ރިލީޒްކުރުމުގެ އިތުރުން، މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ ވަނީ 3D ކޮށްވެސް ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

ޓްރެއިލަރގައި މައި އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަލްމާން ޚާން ފެނިގެންދާއިރު، ސަލްމާންގެ އިތުރުން، އަނިލް ކަޕޫރް، ޖެކުއަލިން ފެނާންޑޭޒް، ޑެއިޒީ ޝާޙް އަދި ސާޤިބް ސަލީމާއި، ބޮބީ ޑިއޯލްވެސް މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ބޮޑު ބައި ނަގާފައިވަނީ ތައިލޭންޑާއި، އަބޫ ދާބީގެ އިތުރުން މުމްބާއީގައެވެ.

ރޭސް 3 އަކީ ކުރިން ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި ބިޕާޝާ ބާސޫ ފަދަ ތަރިން ފެނިގެންދިޔަ ފްރެންޗައިޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް