18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރޭސް 3

ދެ ދުވަހުން ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރ އަށް 31 މިލިއަން ވިއުޒް

  • މި ފިލްމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭނީ ސަލްމާން ޚާން
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 18 މެއި 2018 | ހުކުރު 20:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރ އިން ނަގާފައިވާ ސްކްރީންޝޮޓެއް -- ޔޫޓިއުބް

ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު، ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރއަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރ އާންމުކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވީއިރު އެކިއެކި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި މި ޓްރެލަރއަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިއެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ޓްރެއިލަރއަށް ޖުމްލަ 31 މިލިއަން ވިއުޒް ލިބިފައިވާއިރު ހަމައެކަނި ޔޫޓިއުބްގައިވެސް މި ޓްރެއިލަރއަށް ވަނީ 19 މިލިއަން ވިއުޒް ލިބިފައެވެ.

އެހެން ފިލްމުތަކުގެ ޓްރެއިލަރ ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް، ހަމައެކަނި އެޗްޑީކޮށް ރިލީޒްކުރުމުގެ އިތުރުން، މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ ވަނީ 3D ކޮށްވެސް ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

ޓްރެއިލަރގައި މައި އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަލްމާން ޚާން ފެނިގެންދާއިރު، ސަލްމާންގެ އިތުރުން، އަނިލް ކަޕޫރް، ޖެކުއަލިން ފެނާންޑޭޒް، ޑެއިޒީ ޝާޙް އަދި ސާޤިބް ސަލީމާއި، ބޮބީ ޑިއޯލްވެސް މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ބޮޑު ބައި ނަގާފައިވަނީ ތައިލޭންޑާއި، އަބޫ ދާބީގެ އިތުރުން މުމްބާއީގައެވެ.

ރޭސް 3 އަކީ ކުރިން ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި ބިޕާޝާ ބާސޫ ފަދަ ތަރިން ފެނިގެންދިޔަ ފްރެންޗައިޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް