20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ރޭސް 3

ދެ ދުވަހުން ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރ އަށް 31 މިލިއަން ވިއުޒް

  • މި ފިލްމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭނީ ސަލްމާން ޚާން
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 18 މެއި 2018 | ހުކުރު 20:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  6. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!


ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރ އިން ނަގާފައިވާ ސްކްރީންޝޮޓެއް -- ޔޫޓިއުބް

ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު، ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރއަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ރޭސް 3 ގެ ޓްރެއިލަރ އާންމުކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވީއިރު އެކިއެކި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި މި ޓްރެލަރއަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިއެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ޓްރެއިލަރއަށް ޖުމްލަ 31 މިލިއަން ވިއުޒް ލިބިފައިވާއިރު ހަމައެކަނި ޔޫޓިއުބްގައިވެސް މި ޓްރެއިލަރއަށް ވަނީ 19 މިލިއަން ވިއުޒް ލިބިފައެވެ.

އެހެން ފިލްމުތަކުގެ ޓްރެއިލަރ ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް، ހަމައެކަނި އެޗްޑީކޮށް ރިލީޒްކުރުމުގެ އިތުރުން، މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ ވަނީ 3D ކޮށްވެސް ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

ޓްރެއިލަރގައި މައި އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަލްމާން ޚާން ފެނިގެންދާއިރު، ސަލްމާންގެ އިތުރުން، އަނިލް ކަޕޫރް، ޖެކުއަލިން ފެނާންޑޭޒް، ޑެއިޒީ ޝާޙް އަދި ސާޤިބް ސަލީމާއި، ބޮބީ ޑިއޯލްވެސް މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ބޮޑު ބައި ނަގާފައިވަނީ ތައިލޭންޑާއި، އަބޫ ދާބީގެ އިތުރުން މުމްބާއީގައެވެ.

ރޭސް 3 އަކީ ކުރިން ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި ބިޕާޝާ ބާސޫ ފަދަ ތަރިން ފެނިގެންދިޔަ ފްރެންޗައިޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް