12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގު

ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެޓްލެޓިކޯ ހޯދައިފި

 • ޗެމްޕިއަންކަން އެޓްލެޓިކޯ ހޯދީ ފައިނަލްގައި 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް މާސޭ ބަލިކޮށްގެން
 • މި މެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ ގްރީޒްމަން
 • އެޓްލެޓިކޯއިން ވަނީ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 17 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 17:12 | |

މަގުބޫލް

 1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
 2. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
 3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
 4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
 5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
 6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
 7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
 8. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު


އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިން ތަށި އުފުލާލަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕެއިންގެ އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ހޯދައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެޓްލެޓިކޯ ހޯދީ ފައިނަލްގައި 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް މާސޭ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މާސޭގެ ޓީމުން އެ ޓީމުގެ އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރު ސްޓީވް މަންޑަންޑާއަށް އަލުން ފުރުސަތު ދިންއިރު ޑިމިޓްރީ ޕަޔޭ އާއި ލުއިޒް ގުސްޓާވޯ ވެސް ވަނީ އަލުން އެނބުރ ފުރަތަމަ އެގާރައިން މި މެޗުގައި ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ އެޓްލެޓިކޯގެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ތިން ބަދަލެއް މި މެޗުގައި ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ލިބޭއިރު ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ މެޗުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އެޓްލެޓިކޯއިންނެވެ. މާސޭގެ ޑިފެންސުން ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައިގެން ގެބީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެޓްލެޓިކޯއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަންއެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު މާސޭއިން ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރިއިރު އެ ޓީމަށް ދިމާއި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކެޕްޓަން ޑިމިޓްރީ ޕަޔޭ ދަނޑުން ބާލަން ޖެހުމެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ އެޓްލެޓިކޯއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ހަތަރު މިނެޓު ނުވަނީސް އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. ކޮކޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން އެޓްލެޓިކޯގެ ދެވަނަ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަންއެވެ. މާސާގެ ހަމަލާއެއް މެޗުގެ 81 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓްލެޓިކޯގެ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވިއިރު 89 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހާ އެޓްލެޓިކޯގެ ކެޕްޓަން ގަބީ ވަނީ އެ ޓީމަށް ތަށި ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

މިފަހަރުގެ ތަށްޓާއެކު އެޓްލެޓިކޯއިން ވަނީ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނޭ އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ދެވަނަ ޔުރޮޕާ ލީގެވެ. މި މެޗު ވެގެންދިޔައީ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަކުން މާސޭ ބަލިވި ތިންވަނަ ފަހަރަށެވެ. މީގެއިތުރުން ގްރީޒްމަން ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި ދެ ލަނޑު ޖެހި ފްރާންސަށް ނިސްބަތްވާ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

މި މެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ވެސް ހޮވުނީ ގްރީޒްމަންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް