13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ޔުމްނާ މައުމޫނު

ޔުމްނާ މައުމޫނު ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި

 • ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން
 • ހ. ތެމާގައި ހުރި އެޕާޓީގެ މުދާ ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން އެހެންތަނަކަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި
 • ހާޑް ޑިސްކެއްގެ މައްސަލާގައި ކުރިންވެސް ވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ސުވާލުކޮށްފައި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 03:11 | |

މަގުބޫލް

 1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
 4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
 6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
 7. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
 8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ޔުމްނާ: އޭނާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރާ ސަބަބެއް ފުލުހުން ވެސް ހާމައެއް ނުކުރޭ. -- ގޫގުލް

ރައީސް މައުމޫނުގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫނު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ޔުމްނާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.30 އަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ވުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދުންޔާ މައުމޫނު ކުރެއްވި ޓްވީޓް

މި ސަރުކާރުގެ އެޑިިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ، ޔުމްނާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގި ވަކި ސަބަބެއް އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައި ނުވިނަމަވެސް، ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީސް އޭރު ހިންގަމުން ދިޔަ ހ. ތެމާގައި ހުރި އެޕާޓީގެ މުދާ ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރި އިރު، އެތަނުން ބައެއް ތަކެތި ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަލެއް ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

މި މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކަށް ހުންނެވި އަބުދުލް އަލީމާއި، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނު ފެކްޝަނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރަހިމް ވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުން މަދުވާ ހާޑް ޑިސްކަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް