25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ޔުމްނާ މައުމޫނު

ޔުމްނާ މައުމޫނު ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި

 • ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން
 • ހ. ތެމާގައި ހުރި އެޕާޓީގެ މުދާ ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން އެހެންތަނަކަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި
 • ހާޑް ޑިސްކެއްގެ މައްސަލާގައި ކުރިންވެސް ވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ސުވާލުކޮށްފައި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 03:11 | |

މަގުބޫލް

 1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
 4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
 7. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
 8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ޔުމްނާ: އޭނާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރާ ސަބަބެއް ފުލުހުން ވެސް ހާމައެއް ނުކުރޭ. -- ގޫގުލް

ރައީސް މައުމޫނުގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫނު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ޔުމްނާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.30 އަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ވުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދުންޔާ މައުމޫނު ކުރެއްވި ޓްވީޓް

މި ސަރުކާރުގެ އެޑިިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ، ޔުމްނާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގި ވަކި ސަބަބެއް އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައި ނުވިނަމަވެސް، ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ އޮފީސް އޭރު ހިންގަމުން ދިޔަ ހ. ތެމާގައި ހުރި އެޕާޓީގެ މުދާ ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރި އިރު، އެތަނުން ބައެއް ތަކެތި ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަލެއް ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

މި މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކަށް ހުންނެވި އަބުދުލް އަލީމާއި، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނު ފެކްޝަނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރަހިމް ވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުން މަދުވާ ހާޑް ޑިސްކަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް