19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޖަރނީ އެންޖީއޯ

ޖަރނީ އިން ހޮޓްލައިން ނަންބަރެއް ތައާރަފްކޮށްފި

  • ޖަރނީ އިން އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވުނު ނަންބަރަކީ 7995075
  • ޖަރނީއަކީ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތެއް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 17 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 06:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ޖަރނީގެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް -- ޖަރަނީ އެންޖީއޯ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ބެލެނިވެރިން ގުޅުމުން ސީދާ ގެއަށް ގޮސް ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކާއި ޖަރނީ އިން ހޮޓްލައިނެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

ޖަރނީއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް އަޅުދާސްތުވަމުންދާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިދުމަތް ދިނުން ފުޅާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ސީދާ ގެއަށް ގޮސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 24 ގަޑިއިރު ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރެއް ޖަރނީ އިންވަނީ ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ.

މި ނަންބަރުން ވައިބާގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ. ޖަރނީ އިން އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވުނު ނަންބަރަކީ 7995075 އެވެ.

މި ފަދަ ނަންބަރެއް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ބެލެނިވެރިންނާއި ފިރިމީހާ އާއި ނުވަތަ އަނބިމީހާއަށް ވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ ކަން ޝައްކުވާ ހިސާބުން އެކަމާ ވާހަކަދައްކާ، ކުރިމަތިލާ ހުއްޓުވާނެ ގޮތް ބުނެދީނުން ކަމަށް ޖަރނީ އިން ބުނެ އެވެ.

ޖާރނީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެ ޖަމިއްޔާގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ޖަރނީ އިން ބުނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް