12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

އެމްޔޫއޯ

ނައިބު ލީޑަރަކަށް ޝިފާ

އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 00:54 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  4. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  5. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ޝިފާ މުހައްމަދު އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)ގެ ނައިބު ލީޑަރަކަށް މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ ޝިފާ މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރކަން ކުރެއްވި އަދި އެމްޔޫއޯގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓްގެ ތައުލީމާ ބެހޭ ވަޒީރަކަށް މިހާރުވެސް ހުންނެވި ޝިފާއަކީ އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް ކަމުގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކެވެ.

އެމްޔޫއޯގެ ނައިބު ލީޑަރަކަށް ޝިފާ ހަމަޖެއްސީ އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން އަލީވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

ނޮވެމްބަރ 28 ގައި އިސްތއިުފާ ދެއްވި އަލީ ވަހީދު ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތާއި މެންބަރުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދެވި ހިތްވަރަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށް އެމްޔޫއޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްޔޫއޯއަކީ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ އަނބުރާ އިޔާދަ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އެކުވެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އިއްތިހާދެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫން އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ އަސާސީ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށާއި މިނިވަން އިންސާފްވެރި ދެފުށްފެންނަ އިންތިޚާބެއް ހޯދުމަށްވެސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް