25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ކޮރަޕްޝަން

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް މިދަނީ ބަލަމުން:އޭސީސީ

އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 00:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޕްެރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- މިހާރު

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައި ވޭތޯ ބަލަމުންދާކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދީފައި ވުމާއި، މާލީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމާއި ދަރުބާރުގެ މާލަންތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދާފައި ނުވުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި އެއްބަސވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ފައިސާ ދޫކުރުންފަދަ ކަންކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އެމްވީން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އޭސީސީގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން 2014 ވަނަ އަހަރު މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު އެ އަހަރުވެސް އެމިނިސްޓްރީގެ ވަޒީރަކަށް ހުންނެވީ މިހާރުވެސް ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް