19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އޭއެފްސީ ކަޕް 2018

އައިޒޯލް އަތުން ބަލިވެ ނިއު މުބާރާތުން ކަޓައިފި

 • ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުން ނިއު ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • ނިއު ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލީ ދެވަނައިގައި އޮވެގެން
 • މި ގްރޫޕުން ކޮލިފައިވީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 16 މެއި 2018 | ބުދަ 21:36 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ނިއު އަދި އައިޒޯލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި އިންޑިއާގެ އައިޒޯލް އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުން ނިއު ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗާއި ނިއު ކުރިމަތިލިއިރު ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު އޮތީ އެ ޓީމުގެ އަތް މަތީގައެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ނިއުއަށް ލިބެން އޮތީ މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ނުވަތަ ހަމަ މިއަދު ބެންގަލޫރު ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު ބަލިވެގެންނެވެ. މި ދެ ޓީމު މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗު ވެސް 3-1 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ނިއުއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުންކުރެ ޓީމެއްގެ ފަރާތުން ލަނޑެއް ފެނިފައިނުވާއިރު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު އައިޒޯލްއިން ޖެހީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. މި ލަނޑު މެޗުގެ 61 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ލިއޯންސް ޑޯޑޯއެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ 82 ވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އަންދްރޭ އޮނެސްކޫއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ޒުވާން ފޯވާޑް އިބްރާހިމް އަތީގް ވަނީ ނިއުއަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފައެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް އިތުރު ލަނޑުތަކެއް ޖެހުމަށް ނިއުއަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔައިރު މި ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެ ޓީމަށް ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ވެސް އެއްވަނައަށް ދާ ޓީމެއް އިންޓަ ޒޯން ސެމީ ފައިނަލަށް ކޮލިފައވާއިރު ނިއު ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިންމާލީ ދެވަނައިގައި އޮވެގެންނެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ދެން ކުޅުނު މެޗުގައި ބެންގަލޫރު އެފްސީ ވަނީ 4-0 އިން ޑާކާ އަބްހާނީ ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. މި މެޗާއި އައިޒޯލް ކުރިމަތިލީ ވެސް މުބާރާތުން ކަޓާފައި އޮތުމަށްފަހު ކަމަށްވާއިރު މިއީ މި މުބާރާތުގައި އެ ޓީމު ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި މެޗު ވެސްމެއެވެ.

ކުޅުނު ހަ މެޗުން ލިބުނު 15 ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނައިގައި ބެންގަލޫރު އޮތްއިރު ދެވަނައިގައި 12 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ނިއުއެވެ. ތިންވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބްހާނީ އޮތްއިރު ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ އައިޒޯލްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް