23 މެއި 2018 | ބުދަ | 04 ރޯނު

އާރޓިފިޝަލް ބީޗް

އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ތަރައްގީކުރަން 13 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  • ތަރަށްގީކޮށް ނިމޭއިރު އައުޓްޑޯ ޖިމް ހުންނާނެ
  • ކެފޭތައް ވެސް ހުންނާނެ
  • މަޝްރޫއު ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 16 މެއި 2018 | ބުދަ 14:52 | |

އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އޮންނަ އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް 13 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. 

އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. އެމްޓީސިސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 13.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއު ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ވެއެވެ.  

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި އެ މަޝްރޫއަކީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ތިން މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ.

އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް ނިމޭއިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި އައުޓް ޑޯ ޖިމަކާއި ފެންވަރަން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ކެފޭތައް ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް