23 މެއި 2018 | ބުދަ | 04 ރޯނު

އެމްއޭސީއެލް

އެމްއޭސީއެލުން މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

  • އެމްއޭސީއެލް އިން 75 މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރަން ނިންމާފައެއް ނުވޭ
  • އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އިތުރު މުއައްޒަފުން ބޭނުންވާނެ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 16 މެއި 2018 | ބުދަ 14:03 | |

އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެކުންފުނިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ ބައެއް މީޑިއާ ތަކަށް ވިދާޅުވީ އެއެކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެކޭ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އިތުރު މުއައްޒަފުން ބޭނުންވާނެ ވެސް އާދިލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާދިލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެމްއޭސީއެލް އިން 75 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް ހަވާލު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް