17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު | 08 މާ
06 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:28
މެންދުރު 12:14
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

އެމްއޭސީއެލް

އެމްއޭސީއެލުން މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

  • އެމްއޭސީއެލް އިން 75 މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރަން ނިންމާފައެއް ނުވޭ
  • އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އިތުރު މުއައްޒަފުން ބޭނުންވާނެ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 16 މެއި 2018 | ބުދަ 14:03 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. ވިލުފުށީގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާތީ ރިޔާޒް ރަޝީދު ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އެއްފަރާތްވެ، މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި
  3. އެނގޭތަ؟: އިބޫއަކީ މޮޅު ފޮޓޯގްރާފަރެއް!
  4. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  5. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  6. މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  7. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  8. ޑރ އިޔާޒަށް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އިމާމުވެ އީދު ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެކޮޅު ހަދައިފި


އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެކުންފުނިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ ބައެއް މީޑިއާ ތަކަށް ވިދާޅުވީ އެއެކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި ތިބި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެކޭ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އިތުރު މުއައްޒަފުން ބޭނުންވާނެ ވެސް އާދިލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާދިލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެމްއޭސީއެލް އިން 75 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް ހަވާލު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް