17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު | 08 މާ
06 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:28
މެންދުރު 12:14
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

ތައިވާން

ތައިވާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށް

  • ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ރައީސްކަން ކުރެއްވި އިރު ސިއްރު ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަ ކުރެއްވި މައްސަލައެއްގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 16 މެއި 2018 | ބުދަ 11:57 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. ވިލުފުށީގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާތީ ރިޔާޒް ރަޝީދު ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އެއްފަރާތްވެ، މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި
  3. އެނގޭތަ؟: އިބޫއަކީ މޮޅު ފޮޓޯގްރާފަރެއް!
  4. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  5. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  6. މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  7. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  8. ޑރ އިޔާޒަށް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އިމާމުވެ އީދު ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެކޮޅު ހަދައިފި


ތައިވާންގެ ކުރީގެ ރައީސް މާ ޔިން ޖިއޯ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތައިވާންގެ ކުރީގެ ރައީސް މާ ޔިން ޖިއޯ ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޓައިވާންގެ ހައިކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މާ އިން ޖިއޯ ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ރައީސްކަން ކުރެއްވި އިރު ސިއްރު ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަ ކުރެއްވި މައްސަލަ ސާބިތުވެގެންނެވެ.

އެއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާ ފަދަ މައުލުމާތުތަކަކާއި އިދިކޮޅު މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ލޯޔަރ ޗީން މިންގްގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކު ކުރި މައްސަލައެކެވެ.

މާ ޔިން ޖިއޯ ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރެއްވިއަސް ޖަލު ހުކުމުގެ ބަދަލުގައި 120،000ތައިވާނުގެ ފައިސާ ނުވަތަ 4019 ޑޮލަރު ދެއްކިދާނެ ކަމަށް ހުކުމް ކުރި ހައިކޯޓުން ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

މި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާނެ ކަމަށް މާ ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެ މައްސަލައަކީ ލޯޔަރ ޗީން މިންގް 2013 ވަނަ އަހަރު މާ އާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެމައްސަލާގައި ދަށު ކޯޓުން އޭރު ވަނީ މާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

މި ހުކުމާއި ގުޅޭގޮތުން މާ މީޑިއާ ތަކަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ފައިދާއަށް ކުރައްވާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި ތައިވާނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރައްވާ މަސައްކަތްކަމަށެވެ.

ތައިވާނުގައި މާ ވެރިކަން ކުރައްވާފައިވަނީ 2008 އިން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށެވެ. މިހާރު ތައިވާނުގައި ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ސައީ އިންގް ވެންގްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް