17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު | 08 މާ
06 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:28
މެންދުރު 12:14
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

ރަމަޟާން 1439

މާދަމާއަކީ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފި

 • ނިންމީ ފަލަކީ އިލްމަށް ބަލާފައި
 • ރާއްޖެއާއި ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ހަނދު ފެންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައި
 • ހަނދު ސާބިތު ވުމުން އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ހަތް ބަޑީގެ ސަލާމެއް ވެސް ދީފަ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 15 މެއި 2018 | އަންގާރަ 21:32 | |

މަގުބޫލް

 1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
 2. ވިލުފުށީގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާތީ ރިޔާޒް ރަޝީދު ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އެއްފަރާތްވެ، މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި
 3. އެނގޭތަ؟: އިބޫއަކީ މޮޅު ފޮޓޯގްރާފަރެއް!
 4. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
 5. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
 6. މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
 7. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
 8. ޑރ އިޔާޒަށް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އިމާމުވެ އީދު ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެކޮޅު ހަދައިފި


އިސްލާމީ މަރުކަޒު: މާދަމާއަކީ މުލަ ރޯދަ ދުވަސް -- ގޫގުލް

މާދަމާއަކީ 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ ޖަލްސާއަށް ފަހު ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒިޔާދު ސޮއިކުރައްވައި ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ފަލަކީ އިލްމަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއާއި ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ހަނދު ފެންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މާދަމާއަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށެވެ. 

"އެކަން ގަބޫލުކޮށް، ރަމަޟާން މަހާ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދު ބެލުމަށް ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މީލާދީ ސަނަތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން 16 ވާ ބުދަ ދުވަހަކީ މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ގަދަކީރިތި ވަންތަ މާތްﷲ ގެ ހަޟްރަތުން ވާގި އެދިގެން ހުރެ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ މީލާދީ ސަނަތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން 16 ވާ ބުދަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފީމެވެ،" އެ ބަޔާނުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ރަމަޟާން މަސް ފެށެނީ މާދަމާ ކަމަށް ކުރި އިއުލާނާ އެކު، އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ހަތް ބަޑީގެ ސަލާމެއް ވެސް ދީފަ އެވެ.ފަ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް