17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު | 08 މާ
06 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:28
މެންދުރު 12:14
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

ރޯދަ މަސް

ރޯދަ މަހަށް ހަނދު ބެލުން

 • މެލޭޝިއާގައި ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި
 • ސައުދީ އަށް ހަނދު ފެނުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ކުޑަ
 • ޕާކިސްތާނުގައި ރޯދަ ފެށޭނީ ބުރާސްފަތީގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajjemv

| 15 މެއި 2018 | އަންގާރަ 18:47 | |

މަގުބޫލް

 1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
 2. ވިލުފުށީގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާތީ ރިޔާޒް ރަޝީދު ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އެއްފަރާތްވެ، މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި
 3. އެނގޭތަ؟: އިބޫއަކީ މޮޅު ފޮޓޯގްރާފަރެއް!
 4. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
 5. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
 6. މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
 7. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
 8. ޑރ އިޔާޒަށް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އިމާމުވެ އީދު ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެކޮޅު ހަދައިފި


މުސްލިމް ގައުމު ތަކުގައި ރޯދަ މަސް ފަށާ ދުވަސް ކަނޑައަޅަނީ ހަނދު ބަލައިގެން -- ނޭޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް

މާދަމާ (ބުދަ ދުވަސް) އަކީ ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރޯދަ މަހު ހަނދު ނުފެނުމާއެކު، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މެއި މަހުގެ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމަށް އެ ގައުމުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ގައުމު ކަމުގައިވާ އިންޑޮނީޝިއާ އިން އެ ގައުމަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ 17 މެއި ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ރިލިޖަސް އެފެއާޒް އިން ކަނޑައަޅާ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް މިރޭ ހަނދު ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށް ހަނދު ބެލުމުގައި އެ ގައުމުގައި މަޝްހޫރު ދަޖުރިބާކާރަކު ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

މެލޭޝިއާގައި މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މެއި 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމުގައި އެ ގައުމުން ކަނޑައަޅާ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ރޯދަ މަސް ފެށޭ ދުވަހަކަށް ވާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމަށް ބެލޭ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ނޫހަކުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

އިރާގުގައި ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސުންނީ އެންޑޯވްމެންޓުން ކަނޑައަޅާ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް