19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއ

މާޒިޔާގެ ފުރަތަމަ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ އެޓީމާއި ގުޅިއްޖެ

  • ރަކިޗް ވަނީ އަރްމޭނިއާގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ދެ ކްލަބަކަށް ކުޅެފައި
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


މާޒިޔާއަށް އަލަށް ގުޅުނު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ (ވ) އާއި އެޓީމުގެ ކޯޗު (ކ)- ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް -- ފޭސްބުކް

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާސް ޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން އެ ކުލަބަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

ސާބިއާއަށް އުފަން ސްޓްރައިކަރު އެލެކްސެންޑާ ރަކިޗް އަކީ ވާތު ފައިން ކުޅޭ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު މާޒިޔާގެ ބިދޭސީ ކޯޗު މަރްޔަން ސެކުލޮސްކީ އަދި އެޓީމުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއެކު މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގެ ޓާފް ދަނޑުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފަ އެވެ.

ރަކިޗްއަކީ ކުރިން އަރްމޭނިއާގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ދެ ކްލަބް ކަމަށްވާ ގެންޑަޒަސާ ކަޕަން އާއި އަރާރަތު ޔެރަވެން އަށް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ކުރު މުއްދަތުތަކެއްގައި އޭޝިއާގެ ބައެއް ކްލަބުތައް ކަމަށްވާ ވިއެޓްނާމާއި ބަހްރޭނުގެ ކްލަބުތަކަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ.

ސާބިއާގެ ސްޓަރައިކަރު މާޒިޔާއާ ގުޅުނު އިރު، އެޓީމަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކިރިގިސްތާން ގޯލު ކީޕަރު އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ އެވެ.

ކިރިގިސްތާން ގައުމީ ޓީމުގެ އެއް ނަމްބަރު ކީޕަރު ޕަވެލް މެޓްޔަޝް އަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުވެސް މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނު އެއް އަހަރު ތެރޭގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

ޕަވެލް މާޒިޔާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މިދިޔަ އަހަރު ގުޅުނީ މެލޭޝިއަން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އުޓިމް އެފްސީއާ އެވެ. ކިރިގިސްތާން ގައުމީ ޓީމަށް 23 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ޕަވެލް ވަނީ އެޓީމާއެކު މިދިޔަ ސީޒަނުގައި 13 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ.

މާޒިޔާއިން މިއަހަރުގެ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ މިއަހަރު އެހެން ކްލަބުތަކަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެއް ނަމްބަރު ގޯލް ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު (އިންމަ) އާއި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ގެ އިތުރުން އިސްމާއިލް އީސަ (މެސީ) އަދި އިތުބާރު ފޯވަޑް އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް