18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

އެމްޓީޑީސީ އޭޖީއެމް

އެމްޓީޑީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 29 ގައި

  • ޖަލްސާ އޮންނާނީ ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 15 މެއި 2018 | އަންގާރަ 13:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


އެމްޓީޑީސީގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މެއި މަހުގެ 29 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ނެރުނު ނޯޓިސްއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:00 ގައި ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ޖަލްސާގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކުރިއަށް ދާނީ އެރޭ 21:15 އިން 21:55 ށް ހަމަ އެ މާލަމުގައި ކަމަށްވެސް ނޯޓިސް ގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެމްޓީޑީސީން ބުނެފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މެއި 28 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީގެ އޮންލައިން ސަރވިސް ޕޯޓަލް "އިންފިނިޓީ" މެދުވެރިކޮށް އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް