21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ބެޑްމިންޓަން

ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ ޓީމު އެކުލަވާލުމަށް ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ނިންމާލައިފި

  • މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ތަމްރީނުތަކެއް
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:48 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން- ފޮޓޯ: ބެޑްމިންޓަން -- ފޭސްބުކް

 ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން 2019 ވަނަ އަހަރަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ނިންމާލައިފި އެވެ.

 

މެލޭޝިޔާގެ ހައި ޕާފޯމާ ޓްރެއިނަރާކާ އެކު ތިން މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގި މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 22 ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ޝޯޓް ލިސްޓުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 12 އަންހެން ކުޅުންތެރިންނާއި 10 ފިރިހެން ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ.

 

މި ތަމްރީނުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 2019 ވަނަ އަހަރަށް އަމާޒު ކަނޑައަޅައިގެން ހިންގި މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ އެ އަހަރުގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން މުބާރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ރަންވަނަތަކެއް ހޯދުމަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ހިންގި ތަމްރީނުތަކެއް ކަމަށެވެ.

 

މޫސަ ވިދާޅުވީ މެލޭޝިޔާގެ ހައި ޕާފޯމާގެ އެހީއާއެކު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކަކީ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޒިކަލް ކޮމްޕޯނެންޓް ފާހަގަކޮށް، ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އެސޯސިއޭޝަނާއި ހިއްސާ ކުރުން ކަމަށެވެ.

 

މޫސަ ވިދާޅުވީ މެލޭޝިޔާގެ ޓްރެއިނަރާއެކު ހިންގުނު ތަމްރީނުތަކަށްފަހު އެނގިގެން ދިޔައީ މާލޭގައި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ތަމްރީނުތަކެއް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިންގައިފި ނަމަ މުބާރާތްތަކުން ބޭނުން ވާފަދަ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް ހިންގި ތަމްރީނުތަކަށްފަހު މެލޭޝިޔާގެ ހައި ޕާފޯމާ ޓްރެއިނަރު މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އެ ގައުމަށް ދިއުމަށް ފުރާނެ ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް