20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ޒީރޯ

ޒީރޯގެ ޝޫޓިންއަށް ޝާހު ނިއުޔޯކްއަށް

  • މި ފިލްމު އަޅުވާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 21 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 15 މެއި 2018 | އަންގާރަ 11:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ޒީރޯގެ ޕޯސްޓަރ -- ފޭސްބުކް

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 21 ގައި ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޒީރޯގެ ޝޫޓިންއަށް ޝާހު ރުކްޚާން ފުރައިފިއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު ފިލްމުން ޝާހު ފެނިގެންދާނީ ޑަބަލް ރޯލުން ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ ކުރު މީހެއްގެ ގޮތުގައިއާއި އާދައިގެ މީހެއްގެ ގޮތަށެވެ. ފިލްމުގެ ޓީޒާ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނެރެފައިވާއިރު ޓީޒާއަށް ވަނީ ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ.

މި ފިލްމަކީ އިންޑިއަން ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގެ ސްކްރީން ޕްލޭ ލިޔެފައި ވަނީ ހިމަންޝޫ ޝަރްމާއެވެ. ޒީރޯ ޑައިރެކްޓް ކުރީ އަނަންދް އެލް ރާއިއެވެ. އެ ފިލްމުގައި އޭނާއާއި އެކު ފެނިގެން ދާނީ ކެޓްރީނާ ކައިފް އާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާއެވެ. މިއީ 2012 ވަނަ އަހަރުގައި ނެރުނު ޖަބްޓަކް ހޭ ޖާންއަށް ފަހު މި ތިން ކާސްޓުން އެކީގައި ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. ޒީރޯގައި ސްޕެޝަލް އެޕިއަރެންސްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނީ ސަލްމާން ޚާން ، ދީޕިކާ ޕަދުކޯން، ރާނީ މުކްރަޖީ، ކާޖޮލް، އާލިއާ ބަޓް، ސްރިދޭވީ، ކަރިޝްމާ ކަޕޫރު އަދި ޖޫހީ ޗަވްލާއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް