23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ކަރަން ޖޯހަރު

މަޔަކަށް ވީތީ ފަޚުރުވެރިވަން: ކަރަން

  • އޭނާއަށް ދަރިން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 15 މެއި 2018 | އަންގާރަ 07:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ކަރަން ޖޯހަރު -- އޭއެފްޕީ

މަންމައަކަށްވީތީ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށާއި އޭނާއަކީ އޭނާގެ ދެ ދަރިންގެ ބައްޕަގެ އިތުރުން މަންމަ ކަމަށް ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފިއެވެ.

ކަރަން ޖޯހަރަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ  ދެ ކުދިންނަކީ ސަރޮގޭޓް މަންމައެއް (އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަލިވެ އިންނަ އަންހެނާ) މެދުވެރިކޮށް ކަރަން ހޯދާފައިވާ ދެ ކުދިންނެވެ.

މަންމައިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކަރަން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަންމައަކަށް ވާތީ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށާއި އޭނާއަށް ދަރިން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

ކަރަން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާއަށް އެންމެ މުހިންމީ ދަރިން ކަމަށާއި، މަސައްކަތާއި އެހެނިހެން ކަންކަން އަންނާނީ އެކުދިންގެ ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ދެ ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް އޭނާގެ މަންމަގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ކަރަން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކަރަން އަށް ލިބިފައިވާ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ "ރޫހީ" އަދި ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ "ޔަޝް"އެވެ. ކަރަންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް ނަންދީފައި މިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ޔަޝް ޖޯހަރުގެ ނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް