13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަ ލީގު

ފުރަތަމަ ލެގުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުން މުހިއްމު: މޮރީނިއޯ

  • ހަލްސިޓީ މެޗުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުން މުހިންމު. މޮރީނިއޯ
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  8. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން


މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ -- ގޫގުލް

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ހަލްސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުން މުހިންމު ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

 

މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޔުނައިޓެޑް މިވަގުތު އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު ވަނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 8 މެޗުން ވެސް މޮޅުވެފަ އެވެ.

 

ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ހަވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް މިވަގުތު އޮތްއިރު ލީގުގައި އެޓީމު ދެން ބައްދަލުކުރާނީ ލިވަޕޫލްއާއެވެ. ލިވަޕޫލް މެޗު ކުރިއަށް އޮތް ނަމަވެސް، މިރޭގެ މެޗުގައި ލާޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އާއި ޕޯލް ޕޮގްބާ މެން ފަދަ، ޔުނައިޓެޑްގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ކުޅޭނެ ކަމަށް މޮރީނިއޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސެމީގެ ފުރަތަމަ ލެގު އޮތީ ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި ކަމުން، އެ ލެގުން ނެގެން އޮތް ހުރިހާ ފައިދާއެއް ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެކަން މޮރީނިއޯ ފާހަގަކުރިއެވެއަދި ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް ކުޅޭ ކޮންމެ މުބާރާތަކީ ވެސް، މުހިއްމު މުބާރާތަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި، މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމަށް ބަދަލުކުރިފަހުން، މުބާރާތުގެ ހާއްސަކަން ބޮޑުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް، މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

 

މޮރީނިއޯ ވަނީ މީގެ ކުރިން، ޗެލްސީއާއެކު އިނގިރޭސި ލީގުކަޕް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑާއި ހަލް ސިޓީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން އެކެއް ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް