19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަ ލީގު

ފުރަތަމަ ލެގުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުން މުހިއްމު: މޮރީނިއޯ

  • ހަލްސިޓީ މެޗުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުން މުހިންމު. މޮރީނިއޯ
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ -- ގޫގުލް

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ހަލްސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުން މުހިންމު ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

 

މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޔުނައިޓެޑް މިވަގުތު އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު ވަނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 8 މެޗުން ވެސް މޮޅުވެފަ އެވެ.

 

ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ހަވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް މިވަގުތު އޮތްއިރު ލީގުގައި އެޓީމު ދެން ބައްދަލުކުރާނީ ލިވަޕޫލްއާއެވެ. ލިވަޕޫލް މެޗު ކުރިއަށް އޮތް ނަމަވެސް، މިރޭގެ މެޗުގައި ލާޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އާއި ޕޯލް ޕޮގްބާ މެން ފަދަ، ޔުނައިޓެޑްގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ކުޅޭނެ ކަމަށް މޮރީނިއޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސެމީގެ ފުރަތަމަ ލެގު އޮތީ ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި ކަމުން، އެ ލެގުން ނެގެން އޮތް ހުރިހާ ފައިދާއެއް ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެކަން މޮރީނިއޯ ފާހަގަކުރިއެވެއަދި ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް ކުޅޭ ކޮންމެ މުބާރާތަކީ ވެސް، މުހިއްމު މުބާރާތަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި، މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމަށް ބަދަލުކުރިފަހުން، މުބާރާތުގެ ހާއްސަކަން ބޮޑުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް، މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

 

މޮރީނިއޯ ވަނީ މީގެ ކުރިން، ޗެލްސީއާއެކު އިނގިރޭސި ލީގުކަޕް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑާއި ހަލް ސިޓީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން އެކެއް ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް