22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަ ލީގު

ލޯނެއްގެ ދަށުން ބަޓްޝުއާއީ ގެންނަން ވެސްޓްހަމްއިން ޝައުގުވެރިވޭ

  • ބަޓްޝުއާއީ ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވީ ފްރާންސްގެ މާސޭއިން 33 މިލިއަން ޕައުންޑަށް
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  7. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  8. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު


ބެލްޖިއަމަށް އުފަން ޗެލްސީގެ ފޯވަޑް މިޝީ ބަޓްޝުއާއީ -- ގޫގުލް

މި ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ލޯނެއްގެ ދަށުން ޗެލްސީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް މިޝީ ބަޓްޝުއާއީ ގެންނަން ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑުން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާގައި ފްރާންސްގެ މާސޭއިން 33 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ބަޓްޝުއާއީ ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ބަޓްޝުއާއީއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޗެލްސީން އަންނަނީ އޭނާ ލޯނެއްގެ ދަށުން ސްވެންސީ ސިޓީއަށް ފޮނުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ބަޓްޝުއާއީ ފޮނުވާލުމަށްފަހު، ޗެލްސީން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ލޯނެއްގެ ދަށުން ސްވެންސީގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ލޮރެންޓޭ ގެނައުމަށެވެ.

 

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ލޮރެންޓޭއަކީ ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭއާ އެކީ މީގެކުރިން ޔުވެންޓަސްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

 

ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ ނިމުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅު ފޯވާޑެއް ގެންނަން ވެސްޓްހަމްއިން ބޭނުންވާއިރު، އެޓީމުގެ އަމާޒު މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ހުރި އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ބަޓްޝުއާއީ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަށް ބުނެއެވެ. ބަޓްޝުއާއީ މިދިޔަ އަހަރު ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ވެސް ވެސްޓްހަމްއިން އޭނާ ހޯދަން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

 

މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތަށް ބުނާގޮތުން ލޯނެއްގެ ދަށުން އެހެން ޓީމަކަށް ދެވެން އޮތްނަމަ ސްވެންސީއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަޓްޝުއާއީ ދާން ބޭނުންވަނީ ވެސް ވެސްޓްހަމް އަށެވެ.

 

ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ބެލްޖިއަމްއަށް އުފަން ބަޓްޝުއާއީ އައީ ފްރާންސްގެ މާސޭގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ފްރެންޗް ލީގުގައި އެޓީމަށް ކުޅެދިން 62 މެޗުގައި 26 ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް