26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ދިރާގުގެ ހިއްސާ

ދިރާގުން ހިއްސާ އަކަށް 11.81 ރ ބަހަން ނިންމައިފި

  • އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 116 ހިއްސާދާރުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 15 މެއި 2018 | އަންގާރަ 00:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ނިމިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރު ދިރާގަށް ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 11.81 ރ ބަހަން އެ ކުންފުނިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރުނބާ ވިލެޖްގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 116 ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލު ކޮށްދޭ 53 މީހެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ދިރާގަށް ވަނީ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 898 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގެ އާއްމު ޖަލްސާގައި ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ޕަބްލިކް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އިމްރާން އަލީ ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އޭނާ އަކީ މިހާރު ވެސް ދިރާގުގެ ބޯޑުގައި ނޮން އެގްޒެކެޓިވް، އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އަހަރު ވެސް އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޭޕީއެމްޖީއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ދިރާގުގެ ހިއްސާއަކަށް ލިބުނީ 5.96 ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް