13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ދިރާގުގެ ހިއްސާ

ދިރާގުން ހިއްސާ އަކަށް 11.81 ރ ބަހަން ނިންމައިފި

  • އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 116 ހިއްސާދާރުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 15 މެއި 2018 | އަންގާރަ 00:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ނިމިދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރު ދިރާގަށް ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 11.81 ރ ބަހަން އެ ކުންފުނިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ގޮތައް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރުނބާ ވިލެޖްގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 116 ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލު ކޮށްދޭ 53 މީހެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ދިރާގަށް ވަނީ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 898 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގެ އާއްމު ޖަލްސާގައި ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ޕަބްލިކް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އިމްރާން އަލީ ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އޭނާ އަކީ މިހާރު ވެސް ދިރާގުގެ ބޯޑުގައި ނޮން އެގްޒެކެޓިވް، އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އަހަރު ވެސް އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޭޕީއެމްޖީއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ދިރާގުގެ ހިއްސާއަކަށް ލިބުނީ 5.96 ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް